SL  |  EN 

KiviSubmenus

Poslovni cilji v reševanju sporov

MEDIATOR – ARBITER

Mediator in arbiter – ista oseba?

Andrejka Kos

Čeprav obstajajo resni pomisleki glede delovanja iste osebe v vlogi mediatorja in arbitra, teorija in praksa iščeta stične točke (»mostove«) med mediacijo in arbitražo in v tem okviru razpravljata tudi o možnosti delovanja mediatorja kot arbitra. Načeloma velja, da mediator ne more prevzeti vloge arbitra v kolikor mediacija ni bila uspešna in ji sledi arbitraža. Od tega pravila se lahko odstopi samo v primeru sporazuma strank. Temu izhodišču sledi večina institucionalnih arbitraž, ki imajo v okviru svoje ponudbe strankam tudi posebna mediacijska pravila in strankam omogočajo, da z uporabo vzorčnih eskalacijskih arbitražnih klavzul učinkovito kombinirajo mediacijo in arbitražo. Pravila institucionalnih arbitraž v glavnem tudi dopuščajo, da lahko stranke za arbitra izberejo isto osebo, ki je poprej delovala v vlogi mediatorja, seveda pod pogojem, da se stranki o tem sporazumeta. Tem trendom bo sledila tudi Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije z novimi Mediacijskimi pravili Stalne arbitraže pri GZS (»Ljubljanska Mediacijska pravila«), ki so v času nastanka tega prispevka v pripravi in bodo pričela veljati v letu 2015.

Poslovni cilji v reševanju sporov

Slovenska arbitražna praksa

Mostovi med mediacijo in arbitražo
Letnik III, Številka 2 (junij 2014)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE