SL  |  EN 

Text/HTML

Označite si koledarje

Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement

Označite si koledarje: 4. april 2017

Spoštovani, označite si koledarje!

Vabimo vas na mednarodno konferenco o reševanju sporov - Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement, ki jo organizirata Stalna arbitraža pri GZS in UNCITRAL. Konferenca bo potekala v torek 4. aprila 2017 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Na dogodku bomo gostili ugledne strokovnjake s področja reševanja sporov in povezali udeležence iz vsega sveta; arbitre, odvetnike, pravnike iz gospodarstva, mednarodno usmerjene podjetnike ter predstavnike državnih institucij.

Obravnavali bomo:
  • učinkovita organizacija arbitražnega postopka,
  • regionalni vidiki mednarodne arbitraže (pregled/prikaz arbitražnih okolij v regiji),
  • transparentnost v mednarodni arbitraži,
  • prihodnost investicijske arbitraže.

V prvem panelu bomo v Sloveniji premierno predstavili nove, v letu 2016 revidirane, smernice UNCITRAL o organizaciji arbitražnih postopkov. Smernice so nepogrešljivo orodje za stranke in arbitražne senate, saj nudijo rešitve za tipična vprašanja in situacije, ki se pojavljajo med postopkom. S praktičnim pristopom bomo obravnavali vprašanja, kot so avtonomija strank in diskrecija arbitražnega senata, uporaba več jezikov v postopku, »notranji« (in-house) stroški strank in zaslišanje prič. Predstavili bomo tudi inovativno spletno orodje za pomoč uporabnikom arbitraže.

V drugem panelu bomo gostili strokovnjake iz držav srednje in jugovzhodne Evrope, ki bodo predstavili svoja arbitražna okolja. Osredotočili se bomo predvsem na zakonodaje izbranih jurisdikcij in njihove posebnosti, odnos državnih sodišč do arbitraže in prakso v postopkih izvršitve in razveljavitve arbitražnih odločb.

Investicijska arbitraža je trenutno v postopku zgodovinskih reform. Popoldanska panela bosta zato posvečena razvoju transparentnosti v investicijski arbitraži in prihodnosti investicijske arbitraže nasploh. S strokovnjaki bomo preverili, ali lahko trenutne regionalne pobude za reformo investicijske arbitraže uporabimo tudi na mednarodnem nivoju.

Več informacij, program konference in prijave.

Podrobnosti o registraciji sledijo kmalu.

Dan po konferenci (5. aprila 2017) bo potekalo mednarodno arbitražno tekmovanje Ljubljana Willem C. Vis Pre-Moot.

Veselimo se srečanja z vami.

UNCITRAL in LAC


Kdaj: 4. april 2017

Kje: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, Slovenija

Kdo: odvetniki, arbitri, pravniki iz gospodarstva, mednarodno usmerjeni podjetniki in predstavniki državnih institucij.


Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement je zrasla na temeljih Konference slovenske arbitraže, ki smo jo organizirali v letih 2012-2014, prvič kot lokalno, zadnji dve leti pa kot regionalno konferenco skupaj z UNCITRAL. Prišel je čas, ko v Sloveniji, na področju arbitraže potrebujemo odmevno konferenco mednarodnega formata. Majhen slovenski arbitražni trg je v regiji lahko konkurenčen le, če postane del globalnega arbitražnega tržišča. Odgovor na te izzive predstavlja pričujoča konferenca, ki bo v Ljubljani že tretje leto zapored združila najeminentnejše igralce na področju mednarodne arbitraže...
mag. Marko Djinović, generalni sekretar, Stalna arbitraža pri GZS

... Slovenske odvetnike, arbitre, pravnike iz gospodarstva in druge deležnike želimo aktivno integrirati v to skupnost, Slovenijo uveljaviti kot atraktiven sedež za arbitraže v regiji ter prenesti k nam najboljše prakse iz tujine. Prav tako želimo prispevati k izgradnji nove generacije mednarodnih arbitrov in specializiranih zastopnikov za arbitražo v Sloveniji, zato ob robu konference že tretje leto zapored organiziramo mednarodno arbitražno tekmovanje The Ljubljana Willem C. Vis Pre-Moot. Pridružite se nam!
dr. Konrad Plauštajner, predsednik, Stalna arbitraža pri GZS