SL  |  EN 

Uredniški odbor

Odgovorni urednik:

prof. dr. Aleš Galič

Strokovni urednik:

mag. Marko Djinović

Uredniški odbor:

Tatjana Andoljšek, LL. M Cantab, MBA
dr. Mile Dolenc
prof. dr. Peter Grilc
prof. dr. Rajko Knez
prof. dr. Branko Korže
prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik
doc. dr. Konrad Plauštajner
prof. dr. Vesna Rijavec
dr. Jernej Sekolec
prof. dr. Lojze Ude

Uredniški odbor

Naslov:

Uredništvo Slovenske arbitražne prakse
Dimičeva 13
1504 Ljubljana

T: 01 58 98 180
E: arbitraznapraksa@gzs.si