Text/HTML

SL  |  EN  

Text/HTML

Novice in dogodki

News and Events

DnnForge - NewsArticles

  •  Zaščita tujih naložb pred posegi države
  • 17.06.2013
    S pričakovano sprostitvijo tujih vlaganj v Slovenijo v ospredje stopa potreba po učinkovitem pravnem varstvu naložb pred posegi države. Bogata mednarodna praksa arbitražnega reševanja investicijskih sporov kaže, da je arbitraža postala eden izmed najbolj zaželenih načinov reševanja investicijskih sporov med državami in investitorji.
Read More>
  • O arbitraži na Dnevu javno zasebnega partnerstva
  • 11.06.2013
    Investitorji so v današnjem času še posebej previdni in pripravljenost za vlaganje njihovega kapitala, časa in znanja v določeno okolje je poleg vprašanja donosnosti investicije odvisna predvsem od tega, kako varne se bodo počutili v okolju v katerega vlagajo.
Read More>
Page 17 of 17First   Previous   8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  Next   Last