SL  |  EN 

Vzorčne arbitražne klavzule HR

Vzorčne arbitražne klavzule - albanščina

Strankam, ki želijo predložiti spor v reševanje pred Stalno arbitražo, se priporoča, da v pogodbo vključijo eno od vzorčnih arbitražnih klavzul Stalne arbitraže. Vzorčne arbitražne klavzule lahko stranke dopolnijo oziroma prilagodijo v skladu s svojimi potrebami oziroma okoliščinami.

Pri oblikovanju arbitražne klavzule morajo biti stranke previdne. Pomembno je, da je arbitražna klavzula oblikovana tako, da iz nje jasno in nedvoumno izhaja dogovor strank o tem, da bo morebiten spor dokončno rešen z arbitražo (in ne pred državnim sodiščem), in o tem, da bo predložen v reševanje pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije. Nejasno ali dvoumno zapisana arbitražna klavzula lahko arbitražni postopek bistveno oteži ali ga v skrajnem primeru onemogoči.

Arbitražni postopek (Arbitrazhik)

Çfardo mosmarrëveshje, kontradikte, apo pretendimi që del nga apo në lidhje me këtë kontratë, përfshirë shkeljen, ndërprerjen ose vlerfshmërinë e saj, do të zgjidhet përfundimisht me arbitrazh në përputhje me Rregullat e Arbitrazhit të Qendrës së Arbitrazhit në Odën e Tregtisë dhe Industrisë së Sllovenisë.

Shtesat e rekomanduara: 
• Tribunali i arbitrazhit do të përbëhet nga [tre arbitër/ një arbitër i vetëm].
• Vendi i arbitrazhit do të jetë [qyteti dhe shteti].
• Gjuha e cila do të përdoret në procedurë të arbitrazhit do të jetë […]. 
• Ligji i cili rregullon kontratën do të jetë ligji material i […].


Pospešeni arbitražni postopek (Arbitrazhi i Përshpejtuar)

Kadar gre za enostavnejše spore ali spore manjše vrednosti, pri katerih je strankam hitrost rešitve v posebnem interesu, lahko v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku (48. člen Ljubljanskih arbitražnih pravil).

Çfardo mosmarrëveshje, kontradikte, apo pretendimi që del nga apo në lidhje me këtë kontratë, përfshirë shkeljen, ndërprerjen ose vlerfshmërinë e saj, do të zgjidhet përfundimisht me arbitrazh në përputhje me Rregullat e Arbitrazhit të Qendrës së Arbitrazhit në Odën e Tregtisë dhe Industrisë së Sllovenisë me zbatimin e Rregullave për Procedurën e Përshpejtuar të Arbitrazhit.

Shtesat e rekomanduara: 
• Tribunali i arbitrazhit do të përbëhet nga [tre arbitër/ një arbitër i vetëm].
• Vendi i arbitrazhit do të jetë [qyteti dhe shteti].
• Gjuha e cila do të përdoret në procedurë të arbitrazhit do të jetë […]. 
• Ligji i cili rregullon kontratën do të jetë ligji material i […].

 

Arbitražni postopek brez arbitra za nujne primere (Arbitrazhi pa Arbitër Urgjent)

Ljubljanska arbitražna pravila urejajo tudi posebni postopek pred arbitrom za nujne primere (Dodatek III, Ljubljanskih arbitražnih pravil). Kadar stranke želijo izključiti uporabo postopka pred arbitrom za nujne primere, naj v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa izključitev uporabe pravil postopka pred arbitrom za nujne primere.

Çfardo mosmarrëveshje, kontradikte, apo pretendimi që del nga apo në lidhje me këtë kontratë, përfshirë shkeljen, ndërprerjen ose vlerfshmërinë e saj, do të zgjidhet përfundimisht me arbitrazh në përputhje me Rregullat e Arbitrazhit të Qendrës së Arbitrazhit në Odën e Tregtisë dhe Industrisë së Sllovenisë. Dispozitat e Procedurës së Arbitrit Urgjent nuk do të zbatohen.

Shtesat e rekomanduara: 
• Tribunali i arbitrazhit do të përbëhet nga [tre arbitër/ një arbitër i vetëm].
• Vendi i arbitrazhit do të jetë [qyteti dhe shteti].
• Gjuha e cila do të përdoret në procedurë të arbitrazhit do të jetë […]. 
• Ligji i cili rregullon kontratën do të jetë ligji material i […].

Vzorčne arbitražne klavzule v drugih jezikih

Links - SidebarRight