SL  |  EN 

Vzorčne arbitražne klavzule HR

Vzorčne arbitražne klavzule - hrvaščina

Strankam, ki želijo predložiti spor v reševanje pred Stalno arbitražo, se priporoča, da v pogodbo vključijo eno od vzorčnih arbitražnih klavzul Stalne arbitraže. Vzorčne arbitražne klavzule lahko stranke dopolnijo oziroma prilagodijo v skladu s svojimi potrebami oziroma okoliščinami.

Pri oblikovanju arbitražne klavzule morajo biti stranke previdne. Pomembno je, da je arbitražna klavzula oblikovana tako, da iz nje jasno in nedvoumno izhaja dogovor strank o tem, da bo morebiten spor dokončno rešen z arbitražo (in ne pred državnim sodiščem), in o tem, da bo predložen v reševanje pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije. Nejasno ali dvoumno zapisana arbitražna klavzula lahko arbitražni postopek bistveno oteži ali ga v skrajnem primeru onemogoči.

Arbitražni postopek (Arbitražni postupak)

Svaki spor, nesuglasnost ili zahtjev koji proizlazi iz ovog ugovora ili je vezan uz ovaj ugovor, uključujući njegovo kršenje, prestanak ili valjanost, bit će konačno riješen u arbitražnom postupku u skladu s Arbitražnim pravilima Ljubljanskog arbitražnog centra pri Gospodarskoj komori Slovenije.

Preporučeni dodaci:
• Arbitražno vijeće čine [tri arbitra / arbitar pojedinac].
• Mjesto arbitraže bit će [grad i država].
• Arbitražni postupak će se voditi na [...] jeziku.
• Za odlučivanje o predmetu spora primijenit će se [...] materijalno pravo.

 

Pospešeni arbitražni postopek (Ubrzani arbitražni postupak)

Kadar gre za enostavnejše spore ali spore manjše vrednosti, pri katerih je strankam hitrost rešitve v posebnem interesu, lahko v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku (48. člen Ljubljanskih arbitražnih pravil).

Svaki spor, nesuglasnost ili zahtjev koji proizlazi iz ovog ugovora ili je vezan uz ovaj ugovor, uključujući njegovo kršenje, prestanak ili valjanost, bit će konačno riješen u arbitražnom postupku u skladu s Arbitražnim pravilima Ljubljanskog arbitražnog centra pri Gospodarskoj komori Slovenije primjenom pravila o ubrzanom arbitražnom postupku.. 

Preporučeni dodaci:
• Arbitražno vijeće čine [tri arbitra / arbitar pojedinac].
• Mjesto arbitraže bit će [grad i država].
• Arbitražni postupak će se voditi na [...] jeziku.
• Za odlučivanje o predmetu spora primijenit će se [...] materijalno pravo.

 

Arbitražni postopek brez arbitra za nujne primere (Arbitražni postupak bez arbitra za hitne slučajeve)

Ljubljanska arbitražna pravila urejajo tudi posebni postopek pred arbitrom za nujne primere (Dodatek III, Ljubljanskih arbitražnih pravil). Kadar stranke želijo izključiti uporabo postopka pred arbitrom za nujne primere, naj v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa izključitev uporabe pravil postopka pred arbitrom za nujne primere.

Svaki spor, nesuglasnost ili zahtjev koji proizlazi iz ovog ugovora ili je vezan uz ovaj ugovor, uključujući njegovo kršenje, prestanak ili valjanost, bit će konačno riješen u arbitražnom postupku u skladu s Arbitražnim pravilima Ljubljanskog arbitražnog centra pri Gospodarskoj komori Slovenije. Pravila postupka pred arbitrom za hitne slučajeve se ne primjenjuju.

Preporučeni dodaci:
• Arbitražno vijeće čine [tri arbitra / arbitar pojedinac].
• Mjesto arbitraže bit će [grad i država].
• Arbitražni postupak će se voditi na [...] jeziku.
• Za odlučivanje o predmetu spora primijenit će se [...] materijalno pravo.

Vzorčne arbitražne klavzule v drugih jezikih

Links - SidebarRight