SL  |  EN 

Vzorčne arbitražne klavzule RS

Standardna arbitražna klauzula

Strankama koje žele da predlože rešavanje spora pred LAC-om preporučuje se da u ugovor uključe jedan od modela arbitražnih klauzula LAC-a. Modele arbitražne klauzule stranke mogu da dopune, odnosno prilagode svojim potrebama, odnosno okolnostima.

Prilikom formiranja arbitražne klauzule stranke moraju da budu oprezne. Važno je da je arbitražna klauzula formirana tako da iz nje jasno i nedvosmisleno proizilazi dogovor stranaka o tome da će eventualni spor biti rešen arbitražom (a ne pred državnim sudom), kao i o tome da će biti predloženo rešavanje pred Ljubljanskim arbitražnim centrom pri Privrednoj komori Slovenije. Nejasno ili dvosmisleno zapisana arbitražna klauzula može znatno otežati arbitražni postupak ili ga u najgorem slučaju onemogućiti.

Arbitražni postupak

Svaki spor, nesaglasnost ili zahtev koji proizilazI iz ovog ugovora ili je vezan za ovaj ugovor, uključivo njegovo kršenje, prestanak ili važenje, biće konačno rešen u arbitražnom postupku u skladu sa Arbitražnim pravilima Ljubljanskog arbitražnog centra pri Privednoj komori Slovenije.

Preporučeni dodaci:
• Arbitražno veće čine [tri arbitra/arbitar pojedinac].
• Sedište arbitraže biće [grad i država].
• Arbiražni postupak će se voditi na [...] jeziku.
• Za odlučivanje o predmetu spora primeniće se [...] materijalno pravo.

 

Ubrzani arbitražni postupak

Kada se radi o jednostavnijim sporovima ili sporovima manje vrednosti, u kojima je strankama brzina rešavanja od posebne važnosti, u ugovor mogu da uključe poseban model arbitražne klauzule, kojim je definisana primena pravila o ubrzanom arbitražnom postupku (član 48. Ljubljanskih arbitražnih pravila).

Svaki spor, nesaglasnost ili zahtev koji proizilazi iz ovog ugovora ili je vezan za ovaj ugovor, uključivo njegovo kršenje, prestanak ili važenje, biće konačno rešen u arbitražnom postupku u skladu sa Arbitražnim pravilima Ljubljanskog arbitražnog centra pri Privednoj komori Slovenije primenom pravila o ubrzanom arbitražnom postupku.

Preporučeni dodaci:
• Arbitražno veće čine [arbitar pojedinac/tri arbitra].
• Sedište arbitraže biće [grad i država].
• Arbiražni postupak će se voditi na [...] jeziku.
• Za odlučivanje o predmetu spora primeniće se [...] materijalno pravo.

 

Arbitražni postupak bez arbitra za hitne slučajeve

Ljubljanskim arbitražnim pravilima regulisan je i specijalni postupak pred arbitrom za hitne slučajeve (Dodatak III Ljubljanskih arbitražnih pravila). Kada stranke žele isključenje primene postupka pred arbitrom za hitne slučajeve, u ugovor treba da uključe poseban model arbitražne klauzule kojim je definisano isključenje primene pravila postupka pred arbitrom za hitne slučajeve.

Svaki spor, nesaglasnost ili zahtev koji proizilazi iz ovog ugovora ili je vezan za ovaj ugovor, uključivo njegovo kršenje, prestanak ili važenje, biće konačno rešen u arbitražnom postupku u skladu sa Arbitražnim pravilima Ljubljanskog arbitražnog centra pri Privednoj komori Slovenije. Pravila postupka pred arbitrom za hitne slučajeve se ne primenjuju.

Preporučeni dodaci:
• Arbitražno veće čine [tri arbitra/arbitar pojedinac].
• Sedište arbitraže biće [grad i država].
• Arbiražni postupak će se voditi na [...] jeziku.
• Za odlučivanje o predmetu spora primeniće se [...] materijalno pravo.

Vzorčne arbitražne klavzule v drugih jezikih

Links - SidebarRight