SL  |  EN 

Vzorčne arbitražne klavzule FR

Vzorčne arbitražne klavzule - francoščina

Strankam, ki želijo predložiti spor v reševanje pred Stalno arbitražo, se priporoča, da v pogodbo vključijo eno od vzorčnih arbitražnih klavzul Stalne arbitraže. Vzorčne arbitražne klavzule lahko stranke dopolnijo oziroma prilagodijo v skladu s svojimi potrebami oziroma okoliščinami.

Pri oblikovanju arbitražne klavzule morajo biti stranke previdne. Pomembno je, da je arbitražna klavzula oblikovana tako, da iz nje jasno in nedvoumno izhaja dogovor strank o tem, da bo morebiten spor dokončno rešen z arbitražo (in ne pred državnim sodiščem), in o tem, da bo predložen v reševanje pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije. Nejasno ali dvoumno zapisana arbitražna klavzula lahko arbitražni postopek bistveno oteži ali ga v skrajnem primeru onemogoči.

Arbitražni postopek

Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bo dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Priporočeni dodatki:
• Arbitražni senat naj bo sestavljen iz [treh arbitrov / arbitra posameznika].
• Sedež arbitraže naj bo [mesto in država].
• Arbitražni postopek bo potekal v […] jeziku.
• Glede vsebine spora se bo uporabilo […] pravo.

 

Pospešeni arbitražni postopek

Kadar gre za enostavnejše spore ali spore manjše vrednosti, pri katerih je strankam hitrost rešitve v posebnem interesu, lahko v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku (48. člen Ljubljanskih arbitražnih pravil).

Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bo dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije z uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku.

Priporočeni dodatki:
• Arbitražni senat naj bo sestavljen iz [arbitra posameznika / treh arbitrov].
• Sedež arbitraže naj bo [mesto in država].
• Arbitražni postopek bo potekal v […] jeziku.
• Glede vsebine spora se bo uporabilo […] pravo.

 

Arbitražni postopek brez arbitra za nujne primere

Ljubljanska arbitražna pravila urejajo tudi posebni postopek pred arbitrom za nujne primere (Dodatek III, Ljubljanskih arbitražnih pravil). Kadar stranke želijo izključiti uporabo postopka pred arbitrom za nujne primere, naj v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa izključitev uporabe pravil postopka pred arbitrom za nujne primere.

Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bo dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. Pravila o postopku pred arbitrom za nujne primere se ne uporabijo.

Priporočeni dodatki:
• Arbitražni senat naj bo sestavljen iz [treh arbitrov / arbitra posameznika].
• Sedež arbitraže naj bo [mesto in država].
• Arbitražni postopek bo potekal v […] jeziku.
• Glede vsebine spora se bo uporabilo […] pravo.

Vzorčne arbitražne klavzule v drugih jezikih

Links - SidebarRight