SL  |  EN 

Zakonodaja

Zakon o arbitraži (ZArbit), Ur. l. RS, št. 45/2008

Slovenija spada v krog držav, ki so sprejele poseben zakon o arbitraži, ki celovito ureja položaj arbitraže. Zakon o arbitraži je moderen in arbitraži prijazen zakon, ki povzema in v slovenski pravni sistem prenaša bistvene rešitve Vzorčnega zakona o mednarodni gospodarski arbitraži UNCITRAL (kot spremenjen 2006). S tem slovenski Zakon o arbitraži zagotavlja posebej ugodne pogoje za arbitražno reševanje mednarodnih gospodarskih sporov v Sloveniji.


Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), Ur. l. RS, št. 56/2008


Mednarodne smernice in pravila:

IBA - International Bar Association:

UNCITRAL – Komisija Združenih narodov za mednarodno gospodarsko pravo:

Links - SidebarRight