SL  |  EN 

Vzorčne klavzule

Vzorčne klavzule

Ljubljanska mediacijska pravila temeljijo na reševanju gospodarskih sporov po principu »vse na enem mestu« (one-stop-shop). Strankam omogočajo uporabo mediacije kot samostojnega postopka ali v kombinaciji s klasično oziroma pospešeno arbitražo v skladu z Ljubljanskimi arbitražnimi pravili.

Vzorčna mediacijska klavzula

Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bodo stranke reševale z mediacijo v skladu z Mediacijskimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 

Vzorčna kombinirana klavzula (mediacija in arbitraža)

Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bodo stranke najprej reševale z mediacijo v skladu z Mediacijskimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Če se mediacija konča ali če spor z mediacijo ne bo rešen v roku [60[1]] dni od začetka mediacije oziroma v drugem roku, za katerega sta se stranki pisno dogovorili, bo spor dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Priporočeni dodatki:
• Arbitražni senat naj bo sestavljen iz [treh arbitrov / arbitra posameznika].
• Sedež arbitraže naj bo [mesto in država].
• Arbitražni postopek bo potekal v […] jeziku.
• Glede vsebine spora se bo uporabilo […] pravo.

 

Vzorčna kombinirana klavzula (mediacija in pospešena arbitraža)

Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bodo stranke najprej reševale z mediacijo v skladu z Mediacijskimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Če se mediacija konča ali če spor z mediacijo ne bo rešen v roku [60[2]] dni od začetka mediacije oziroma v drugem roku, za katerega sta se stranki pisno dogovorili, bo spor dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije z uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku.

Priporočeni dodatki:
• Arbitražni senat naj bo sestavljen iz [arbitra posameznika / treh arbitrov].
• Sedež arbitraže naj bo [mesto in država].
• Arbitražni postopek bo potekal v […] jeziku.
• Glede vsebine spora se bo uporabilo […] pravo.

 

[1] Stranke lahko navedeni rok spremenijo v skladu s svojimi potrebami.
[2] Stranke lahko navedeni rok spremenijo v skladu s svojimi potrebami.

Links - SidebarRight