SL  |  EN 

UNICTRAL postopek

UNCITRAL ARBITRAŽA

Stalna arbitraža je sprejela Pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za administriranje postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL (The LAC procedures for the administration of cases under the UNCITRAL arbitration rules) z namenom, da se strankam omogoči, da izkoristijo prednosti institucionalne arbitraže in obenem ohranijo fleksibilnost ter univerzalni karakter arbitražnih pravil UNCITRAL. Pravila so pripravljena na način, da se primarno prilegajo aktualnim arbitražnim pravilom UNCITRAL iz leta 2010 (dopolnjena 2013 s četrtim odstavkom 1. člena), so pa obenem dovolj fleksibilna, da jih je brez težav moč mutatis mutandis aplicirati na arbitražna pravila UNCITRAL iz leta 1976.

Pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za administriranje postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL zagotavljajo dodatno orodje strankam, ki so se strinjale, da bodo spor reševale skladno z Arbitražnimi pravili UNCITRAL in želijo, da arbitražni postopek administrira Stalna Arbitraža. 

Administrativne storitve Stalne arbitraže skladno z Pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za administriranje postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL obsegajo:

  • imenovanja arbitrov,
  • odločanja o zahtevah za izločitev arbitrov in
  • odločanja o stroških arbitraže ter finančno upravljanje postopka.

Stranke lahko uporabo Pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za administriranje postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL dogovorijo v temeljni pogodbi ali kasneje, po nastanku spora ali celo med arbitražnim postopkom.

Links - SidebarRight