SL  |  EN 

KiviSubmenus

Slovenska arbitražna praksa

Slovenska arbitražna praksa je bil projekt Stalne arbitraže v letih 2012-2017. Slovenska arbitražna praksa je specializirana strokovna revija, ki je izhajala trikrat letno in je bila namenjena gospodarstvenikom, managerjem, odvetnikom, pravnikom iz gospodarstva, arbitrom ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z arbitražo.


Namen Slovenske arbitražne prakse je bil:

Približati arbitražni način reševanja sporov
poslovni praksi, odvetnikom in ostalim deležnikom arbitraže.

Izpolniti poslanstvo Stalne arbitraže na področju
razvoja arbitražnega prava in prakse v Sloveniji.

Povezati strokovnjake s področja arbitražnega prava z vključitvijo širokega kroga strokovnjakov vseh generacij in različnih pravniških profilov.

Revija slovenska arbitrazna praksa


Naročite revijo

Uredniški odbor so sestavljali: 

Odgovorni urednik:
prof. dr. Aleš Galič
Strokovni urednik:
mag. Marko Djinović
Uredniški odbor:
Tatjana Andoljšek, LL. M Cantab, MBA
dr. Mile Dolenc
prof. dr. Peter Grilc
prof. dr. Rajko Knez
prof. dr. Branko Korže
prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik
doc. dr. Konrad Plauštajner
prof. dr. Vesna Rijavec
dr. Jernej Sekolec
prof. dr. Lojze Ude

Text/HTML

Video - revija