SL  |  EN 

Revija slovenska arbitrazna praksa


Slovenska arbitražna praksa

Specializirana strokovna revija izhaja trikrat letno in je namenjena gospodarstvenikom, managerjem, odvetnikom, pravnikom iz gospodarstva, arbitrom ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z arbitražo.


Približuje arbitražni način reševanja sporov
poslovni praksi, odvetnikom in ostalim deležnikom arbitraže.

Izpolnjuje poslanstvo Stalne arbitraže na področju
razvoja arbitražnega prava in prakse v Sloveniji.

Povezuje strokovnjake s področja arbitražnega prava z vključitvijo širokega kroga strokovnjakov vseh generacij in različnih pravniških profilov.

Naročite revijo

Naročite revijo

Revija bralcu ponuja

Slovenska arbitražna praksa bralcu ponuja:

  • odgovore na aktualna vprašanja s področja arbitražnega reševanja sporov
  • vpogled v slovensko arbitražno prakso – objava primerov iz prakse delovanja Stalne arbitraže pri GZS
  • soočenje različnih strokovnih pogledov glede perečih vprašanj arbitražnega prava in prakse
  • vpogled v novejše trende na področju gospodarske arbitraže

Video - revija