SL  |  EN 

Smernice za arbitre

Smernice za arbitre

Smernice za arbitre arbitrom služijo kot praktični pripomoček za lažje vodenje in usmerjanje arbitražnih postopkov pred Stalno arbitražo.

Smernice vsebujejo informacije, ki so tako opomnik senatu za uspešno vodenje arbitražnih postopkov, kakor tudi prikaz prakse Stalne arbitraže pri določanju stroškov arbitraže in sprejemanju drugih odločitev v arbitražnih postopkih po Arbitražnih pravilih Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Smernice so pripomoček za arbitre in nimajo narave dopolnilnih oziroma dodatnih arbitražnih pravil.

Priložena sta tudi vzorca časovnega načrta poteka postopka in arbitražne odločbe Stalne arbitraže.

Links - SidebarRight