SL  |  EN 

Vzorčne klavzule SL

Vzorčne klavzule

Stranke lahko uporabo Pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za administracijo postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL dogovorijo v temeljni pogodbi ali kasneje, po nastanku spora ali celo med arbitražnim postopkom

 

UNCITRAL Arbitration administered by the LAC

Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, including the breach, termination or validity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules administered by the Ljubljana Arbitration Centre at the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia.

Recommended additions:
• The Arbitral Tribunal shall be composed of [three arbitrators / a sole arbitrator].
• The seat of the arbitration shall be [city and state].
• The language to be used in the arbitral proceedings shall be [...]..
• The governing law of the contract shall be the substantive law of [...].


 

Administrirana UNCITRAL arbitraža

Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bo dokončno rešen z arbitražo v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL. Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije bo v postopku zagotavljala administrativne storitve, vključno s storitvami organa za imenovanje v skladu s pravili Stalne arbitraže pri GZS za administracijo postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL.

Priporočeni dodatki:
• Arbitražni senat naj bo sestavljen iz [treh arbitrov / arbitra posameznika].
• Sedež arbitraže naj bo [mesto in država].
• Arbitražni postopek bo potekal v […] jeziku.
• Glede vsebine spora se bo uporabilo […] pravo.


 

Links - SidebarRight