SL  |  EN 

Mediacija

Mediacija

Mediacija pomeni postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem, ne glede na to, ali se za ta postopek uporablja izraz mediacija, konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug podoben izraz. 

Mediacija je neformalen, neobvezujoč, zaupen in strukturiran postopek, v katerem mediator, strankam z dogovarjanji, pogajanji ter posebnimi mediacijskimi tehnikami pomaga pri iskanju sporazumne rešitve spora. Od sodnega in arbitražnega postopka se mediacija razlikuje zlasti v tem, da ne gre za sojenje. Mediator ne more izdelati zavezujoče odločbe, ampak s svojim delovanjem strankam pomaga doseči sporazum, ki spor razrešuje in na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti. 

Za mediacijo se stranke odločajo zlasti v primerih, ko (i) jim je pomembna hitra rešitev spora; (ii) želijo vplivati tako na proces iskanja rešitve kot tudi na končno vsebino (dogovor); (iii) jim je pomembna zaupnost; (iv) so sporna zlasti dejanska in ne pravna vprašanja; ali (v) gre za dolgotrajen ali pomemben poslovni odnos, ki bi ga bilo smiselno nadaljevati.

Text/HTML

Ljubljanska mediacijska pravila v različnih jezikih:

Links - SidebarRight