SL  |  EN 

Začetek postopka

Začetek postopka

Ljubljanska mediacijska pravila predvidevajo dva načina začetka mediacije:

  • vse stranke skupaj predlagajo začetek mediacije in
  • ena stranka drugi (preko Stalne arbitraže) predlaga začetek mediacije. V tem primeru lahko Stalna arbitraža pomaga vzpostaviti stik med strankama.

Ob vložitvi predloga za mediacijo mora stranka plačati vpisno takso in predlogu priložiti potrdilo o plačilu. Kadar vse stranke skupaj predlagajo začetek mediacije, morajo ob vložitvi predloga za mediacijo v enakih oziroma dogovorjenih deležih plačati vpisno takso.  

Predlog za mediacijo mora vsebovati:

  • imena in kontaktne podatke strank in njihovih pooblaščencev,
  • opis spora in okoliščin, iz katerih izvira spor,
  • vrednost spornega predmeta in
  • skupno nominacijo mediatorja s strani vseh strank oziroma, če se stranke o nominaciji mediatorja ne sporazumejo, želene lastnosti, ki jih naj ima mediator. 

Predlog za mediacijo pošljite Stalni arbitraži na naslov:

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije
Sekretariat
Dimičeva ulica 13
1504 Ljubljana
Slovenija

ali

v elektronski obliki na naslov: arbitraza.lj@gzs.si 

 


Vpisna taksa

Ob vložitvi predloga za mediacijo mora stranka plačati vpisno takso. Kadar vse stranke skupaj predlagajo začetek mediacije, morajo ob vložitvi predloga za mediacijo v enakih oziroma dogovorjenih deležih plačati vpisno takso 

Vpisna taksa v skladu s tarifo (Dodatek II) znaša:

Vrednost spornega predmeta
(v EUR)

Vpisna taksa
(v EUR)

do 25,000

500*

od 25,000 do 100,000

750*

od 100,001

1,000*

*+ DDV

Vpisna taksa se plača na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d.

Št. poslovnega računa (IBAN): SI56 0292 4001 7841 495
BIC/SWIFT: LJBASI2X
Davčna št.: SI73354376
Referenca: 5800

Kot namen plačila navedete firmo/ime stranke.

Links - SidebarRight