SL  |  EN 

Konvencije

Konvencije

Slovenija je članica vseh najpomembnejših multilateralnih konvencij na področju mednarodne gospodarske arbitraže. V skladu z 8. členom Ustave Republike Slovenije se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno.


NEWYORŠKA KONVENCIJA

Newyorška konvencija o priznanju in izvršitvi tujih arbitražnih odločb iz leta 1958 (Ur.l. SFRJ, MP, št. 11/81)

Republika Slovenija na podlagi reciprocitete uporablja konvencijo samo za priznavanje in izvrševanje tistih arbitražnih odločb, ki so bile izdane na ozemlju kakšne druge države pogodbenice.


EVROPSKA KONVENCIJA

Evropska konvencija o mednarodni trgovinski arbitraži iz leta 1961 (Ur.l. SFRJ, MP št. 12/63)


WASHINGTONSKA KONVENCIJA (ICSID KONVENCIJA)

Konvencija o reševanju investicijskih sporov med državami in državljani drugih držav iz leta 1965 (Ur.l. SFRJ, MP, št. 7/67)

Links - SidebarRight