SL  |  EN 

Enter Title

Kalkulator stroškov

Stroški pospešenega arbitražnega postopka po 48. členu Ljubljanskih arbitražnih pravil se določijo v skladu s posebno tarifo (Dodatek VI) k Ljubljanskim arbitražnim pravilom. 

Pospešeni arbitražni postopek je do vrednosti spornega predmeta 250.000 EUR cenovno bistveno ugodnejši od klasičnega arbitražnega postopka, saj zanj velja posebna tarifa (Dodatek IV). Do vrednosti 250.000 EUR je pospešeni arbitražni postopek po 48. členu Ljubljanskih arbitražnih pravil tudi cenovno konkurenčen sodni taksi pred sodišči v Republiki Sloveniji.

 

Spodaj najdete informativni kalkulator stroškov pospešene arbitraže.

Stroške arbitraže sestavljajo plačilo za senat, administrativni stroški Stalne arbitraže ter stroški senata in Stalne arbitraže (razumni stroški, ki nastanejo tekom postopka). Stalna arbitraža določi stroške arbitraže na podlagi vrednosti spornega predmeta. Vrednost spornega predmeta se določi kot vsota vrednosti vseh tožbenih zahtevkov in zahtevkov iz nasprotnih tožb ter ugovorov zaradi pobotanja (slednji se ne vštevajo, če njihovo obravnavanje ne predstavlja občutnega povečanja dela). Kadar vrednost spornega predmeta presega 50.000.000 EUR določi stroške arbitraže predsedstvo za vsak primer posebej.

Ob vložitvi zahteve za arbitražo mora tožeča stranka plačati vpisno takso

KALKULATOR STROŠKOV - ARBITRAŽA naslov


KALKULATOR STROŠKOV - POSPEŠENA ARBITRAŽA:

KiviKalkulator POSPEŠENA ARBITRAŽA

VREDNOST SPORNEGA PREDMETA:
ŠTEVILO ARBITROV:

KALKULATOR STROŠKOV - POSPEŠENA ARBITRAŽA title


KALKULATOR STROŠKOV - ARBITRAŽA:

KiviKalkulator ARBITRAŽA

VREDNOST SPORNEGA PREDMETA:
ŠTEVILO ARBITROV: