SL  |  EN 

Pospešena arbitraža

Pospešena arbitraža

Kadar gre za enostavnejše spore ali spore male vrednosti, pri katerih je strankam hitrost rešitve v posebnem interesu, lahko v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku (48. člen Ljubljanskih arbitražnih pravil). Za pospešeni arbitražni postopek se lahko stranke dogovorijo tudi kasneje, po nastanku spora ali pa celo tekom arbitražnega postopka, najkasneje do vložitve odgovora na zahtevo za arbitražo.

Prednosti pospešenega arbitražnega postopka


Za pospešeni arbitražni postopek po 48. členu Ljubljanskih arbitražnih pravil je značilno, da se vodi: 

  • po poenostavljenih pravilih (odloča arbiter posameznik, razen če se stranki dogovorita drugače, vroča se izključno po elektronski poti, omejeno je število pisnih vlog, arbitražna odločba vsebuje le skrajšano obrazložitev itn.) in 
  • s skrajšanimi roki (za konstituiranje senata, za vloge strank, za izdajo arbitražne končne odločbe).

Bistvena prednost pospešenega arbitražnega postopka je, da mora arbiter posameznik končno arbitražno odločbo izdati v roku šestih (6) mesecev po tem, ko mu je bila zadeva predana.  

 

Posebna tarifa za pospešeni arbitražni postopek v sporih male vrednosti

Od 1. marca 2019 velja posebna Tarifa za pospešeni arbitražni postopek po 48. členu Ljubljanskih arbitražnih pravil (Dodatek III). Uporabljala se za vse pospešene arbitražne postopke na podlagi 48. člena Ljubljanskih arbitražnih pravil, ki se začnejo po 28. februarju 2019.

Pospešeni arbitražni postopek je do vrednosti spornega predmeta 250.000 EUR cenovno bistveno ugodnejši od klasičnega arbitražnega postopka, saj zanj velja posebna tarifa (Dodatek III). Do vrednosti 250.000 EUR je pospešeni arbitražni postopek po 48. členu Ljubljanskih arbitražnih pravil tudi cenovno konkurenčen sodni taksi pred sodišči v Republiki Sloveniji.

 

Izračunajte stroške arbitraže z informativnim kalkulatorjem tukaj

Zaradi zagotovljene rešitve spora v šestih mesecih v kombinaciji s posebno tarifo, ki je primerljiva s sodnimi taksami slovenskih sodišč, je pospešeni arbitražni postopek posebej privlačna rešitev v sporih male vrednosti.

Kako se dogovoriti za pospešeni arbitražni postopek?

Pravila pospešenega arbitražnega postopka se uporabijo, če se stranke zanje posebej dogovorijo pred ali po nastanku spora.

Stranke imajo v ta namen na voljo posebno vzorčno klavzulo, v sedmih jezikih (slovenski, angleški, nemški, srbski, hrvaški, makedonski, albanski).

Shema - link

Shema postopka

Links - SidebarRight