SL  |  EN 

Vzorčne arbitražne klavzule MK

Vzorčne arbitražne klavzule - makedonščina

Strankam, ki želijo predložiti spor v reševanje pred Stalno arbitražo, se priporoča, da v pogodbo vključijo eno od vzorčnih arbitražnih klavzul Stalne arbitraže. Vzorčne arbitražne klavzule lahko stranke dopolnijo oziroma prilagodijo v skladu s svojimi potrebami oziroma okoliščinami.

Pri oblikovanju arbitražne klavzule morajo biti stranke previdne. Pomembno je, da je arbitražna klavzula oblikovana tako, da iz nje jasno in nedvoumno izhaja dogovor strank o tem, da bo morebiten spor dokončno rešen z arbitražo (in ne pred državnim sodiščem), in o tem, da bo predložen v reševanje pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije. Nejasno ali dvoumno zapisana arbitražna klavzula lahko arbitražni postopek bistveno oteži ali ga v skrajnem primeru onemogoči.

Arbitražni postopek (Арбитражна постапка)

Секој спор, несогласување или барање кое произлегува од овој договор или е во врска со овој договор, вклучувајќи ги и неговото непочитување, престанок или полноважност ќе биде конечно решен во арбитражната постапка во согласност со Арбитражните правила на Љубљанскиот арбитражен центар при Стопанската комора на Словенија.

Арбитражна постапка:
• Арбитражниот совет ќе биде составен од [тројца арбитри / арбитер-поединец].
• Седиштето на арбитражата ќе биде [град и држава].
• Арбитражната постапка ќе се води на […] јазик.
• За суштината на спорот ќе се применува[…] право.

 

Pospešeni arbitražni postopek (Забрзана арбитражна постапка)

Kadar gre za enostavnejše spore ali spore manjše vrednosti, pri katerih je strankam hitrost rešitve v posebnem interesu, lahko v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku (48. člen Ljubljanskih arbitražnih pravil).

Секој спор, несогласување или барање кое произлегува од овој договор или е во врска со овој договор, вклучувајќи ги и неговото непочитување, престанок или полноважност ќе биде конечно решен во арбитражната постапка во согласност со Арбитражните правила на Љубљанскиот арбитражен центар при Стопанската комора на Словенија, со примена на правилата за забрзана арбитражна постапка.

Арбитражна постапка:
• Арбитражниот совет ќе биде составен од [тројца арбитри / арбитер-поединец].
• Седиштето на арбитражата ќе биде [град и држава].
• Арбитражната постапка ќе се води на […] јазик.
• За суштината на спорот ќе се применува[…] право.

 

Arbitražni postopek brez arbitra za nujne primere (Арбитражна постапка без арбитер за итни случаи)

Ljubljanska arbitražna pravila urejajo tudi posebni postopek pred arbitrom za nujne primere (Dodatek III, Ljubljanskih arbitražnih pravil). Kadar stranke želijo izključiti uporabo postopka pred arbitrom za nujne primere, naj v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa izključitev uporabe pravil postopka pred arbitrom za nujne primere.

Секој спор, несогласување или барање кое произлегува од овој договор или е во врска со овој договор, вклучувајќи ги и неговото непочитување, престанок или полноважност ќе биде конечно решен во арбитражната постапка во согласност со Арбитражните правила на на Љубљанскиот арбитражен центар при Стопанската комора на Словенија. Правилата за постапката пред арбитер за итни случаеви не се применуваат.

Арбитражна постапка:
• Арбитражниот совет ќе биде составен од [тројца арбитри / арбитер-поединец].
• Седиштето на арбитражата ќе биде [град и држава].
• Арбитражната постапка ќе се води на […] јазик.
• За суштината на спорот ќе се применува[…] право.

Vzorčne arbitražne klavzule v drugih jezikih

Links - SidebarRight