SL  |  EN 

Vzorčne arbitražne klavzule DE

Vzorčne arbitražne klavzule - nemščina

Strankam, ki želijo predložiti spor v reševanje pred Stalno arbitražo, se priporoča, da v pogodbo vključijo eno od vzorčnih arbitražnih klavzul Stalne arbitraže. Vzorčne arbitražne klavzule lahko stranke dopolnijo oziroma prilagodijo v skladu s svojimi potrebami oziroma okoliščinami.

Pri oblikovanju arbitražne klavzule morajo biti stranke previdne. Pomembno je, da je arbitražna klavzula oblikovana tako, da iz nje jasno in nedvoumno izhaja dogovor strank o tem, da bo morebiten spor dokončno rešen z arbitražo (in ne pred državnim sodiščem), in o tem, da bo predložen v reševanje pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije. Nejasno ali dvoumno zapisana arbitražna klavzula lahko arbitražni postopek bistveno oteži ali ga v skrajnem primeru onemogoči.

Arbitražni postopek (Schiedsverfahren)

Alle Streitigkeiten, Auseinandersetzungen oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Verletzung, Beendigung oder Gültigkeit, werden durch ein Schiedsverfahren nach der Schiedsgerichtsordnung des Ljubljana Schiedsgerichtszentrums bei der Handels- und Industriekammer Slowenien endgültig entschieden.

Empfohlene Ergänzungen:
• Das Schiedsgericht besteht aus [drei Schiedsrichtern/einem Einzelschiedsrichter].
• Der Sitz des Schiedsgerichts ist [Stadt und Staat].
• Die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist [...].
• Das auf den Vertrag anzuwendende Recht ist das materielle Recht von [...].

 

Pospešeni arbitražni postopek (Beschleunigtes Schiedsverfahren)

Kadar gre za enostavnejše spore ali spore manjše vrednosti, pri katerih je strankam hitrost rešitve v posebnem interesu, lahko v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku (48. člen Ljubljanskih arbitražnih pravil).

Alle Streitigkeiten, Auseinandersetzungen oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Verletzung, Beendigung oder Gültigkeit, werden durch ein Schiedsverfahren nach der Schiedsgerichtsordnung des Ljubljana Schiedsgerichtszentrums bei der Handels- und Industriekammer Slowenien, einschließlich der Verfahrensordnung für Beschleunigte Schiedsverfahren, endgültig entschieden.

Empfohlene Ergänzungen:
• Das Schiedsgericht besteht aus [einem Einzelschiedsrichter/drei Schiedsrichtern].
• Der Sitz des Schiedsgerichts ist [Stadt und Staat].
• Die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist [...].
• Das auf den Vertrag anzuwendende Recht ist das materielle Recht von [...].

 

Arbitražni postopek brez arbitra za nujne primere

(Schiedsverfahren ohne Eilschiedsrichter)

Ljubljanska arbitražna pravila urejajo tudi posebni postopek pred arbitrom za nujne primere (Dodatek III, Ljubljanskih arbitražnih pravil). Kadar stranke želijo izključiti uporabo postopka pred arbitrom za nujne primere, naj v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa izključitev uporabe pravil postopka pred arbitrom za nujne primere.

Alle Streitigkeiten, Auseinandersetzungen oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Verletzung, Beendigung oder Gültigkeit, werden durch ein Schiedsverfahren nach der Schiedsgerichtsordnung des Ljubljana Schiedsgerichtszentrums bei der Handels- und Industriekammer Slowenien endgültig entschieden. Die Bestimmungen über das Eilschiedsverfahren sind nicht anzuwenden.

Empfohlene Ergänzungen:
• Das Schiedsgericht besteht aus [drei Schiedsrichtern/einem Einzelschiedsrichter].
• Der Sitz des Schiedsgerichts ist [Stadt und Staat].
• Die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist [...].
• Das auf den Vertrag anzuwendende Recht ist das materielle Recht von [...].

 

Vzorčne arbitražne klavzule v drugih jezikih

Links - SidebarRight