SL  |  EN 

Vzorčne arbitražne klavzule SL

Vzorčna arbitražna klavzula - pospešena arbitraža

Kadar gre za enostavnejše spore ali spore manjše vrednosti, pri katerih je strankam hitrost rešitve v posebnem interesu, lahko v pogodbo vključijo posebno vzorčno arbitražno klavzulo, ki določa uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku (48. člen Ljubljanskih arbitražnih pravil).
Za pospešeni arbitražni postopek se lahko stranke dogovorijo tudi kasneje, po nastanku spora ali pa celo tekom arbitražnega postopka, najkasneje pa do vložitve odgovora na zahtevo za arbitražo.

Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bo dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije z uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku.

Priporočeni dodatki:
• Arbitražni senat naj bo sestavljen iz [arbitra posameznika / treh arbitrov].
• Sedež arbitraže naj bo [mesto in država].
• Arbitražni postopek bo potekal v […] jeziku.
• Glede vsebine spora se bo uporabilo […] pravo.

 

Links - SidebarRight