SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik III, Številka 3

Letnik IV, Številka 1 (marec 2015)

Stroški arbitražnega postopka imajo podlago v pravnih razmerjih, ki se oblikujejo med udeleženci arbitraže (stranke, arbitri, institucija). Za davčno optimizacijo postopka je potrebno o davčni kvalifikaciji posameznih kategorij stroškov razmisliti vnaprej, saj ta odločilno vpliva na končno stopnjo obdavčitve plačil in na višino stroškov. Davčna obravnava stroškov arbitražnega postopka je bila v Sloveniji dolgo časa zapostavljena. V prvi letošnji številki ji zato namenjamo osrednjo mesto. V aktualni številki se spoprijemamo tudi z večnim vprašanjem »iskanja resnice« v arbitraži in meja, ob katere pri tem trčijo arbitri. Prispevek avstrijske odvetnice odstira nekatera temeljna vprašanja arbitražnega postopka, ki si jih moramo – resnice željni – vsake toliko časa znova zastaviti. Ne spreglejte tudi prikaza arbitražnega okolja v Srbiji izpod peresa lokalne specialistke. Njegova vrednost je v objektivnosti, saj »brez olepšav« opozarja na vse »posebnosti« arbitraže v Srbiji. Objavljamo tudi odločbo iz novejše prakse Stalne arbitraže pri GZS, v kateri je senat zavzel stališče, da pri odločanju o razumnosti priglašenih stroškov zastopanja ni vezan na odvetniško tarifo, ki velja v sedežu arbitraže.

 

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik III, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Davki v arbitraži
Letnik IV, Številka 1 (marec 2015)


KAZALO IN POVZETKI:

UVODNIK
Bi moral fiskus zardeti, ko obdavči storitev arbitriranja?
Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič

VLOGA ARBITROV
The Quest for Truth in International Arbitration
Iura Novit Curia vs. Ne Ultra Petita

Yoanna Schuch

ZASTOPANJE
Vpliv določb o zastopanju pri večstopenjskih klavzulah
Maruša Malus Kovačič

ARBITRAŽNO OKOLJE – PRIKAZI
Arbitration Environment in Serbia
Senka Mihaj

V SREDIŠČU
Davčna obravnava stroškov arbitražnega postopka
mag. Joži Češnovar

IZ PRAKSE
Odvetniška tarifa »le« kot pomožni kriterij
Stalna arbitraža pri GZS

AKTUALNO
Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement, Ljubljana 
Conference report
Ying Zhao

The Ljubljana Willem C. Vis Pre-Moot, 25 March 2015
An Insight by a Participating Team (University of Salzburg)
Tobias Kunz

IV. državno tekmovanje študentov prava – Prav(n)a rešitev
Neli Okretič

SPOROČILO UREDNIŠTVA
Navodila avtorjem za oblikovanje prispevkov
Uredništvo

Guidelines for contributors
Editorial Board