SL  |  EN 

Kalkulator

Kalkulator stroškov

Stroški arbitraže se določijo v skladu s tarifo (Dodatek I) k Pravilom Stalne arbitraže pri GZS za administracijo postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL. 

Sekretariat določi znesek, ki ga morajo stranke plačati kot predujem za kritje stroškov arbitraže. Tožeča in tožena stranka morata praviloma plačati vsaka polovico predujma.

Stroške arbitraže sestavljajo plačilo za senat, administrativni stroški Stalne arbitraže ter stroški senata in Stalne arbitraže (razumni stroški, ki nastanejo tekom postopka). Stalna arbitraža določi stroške arbitraže na podlagi vrednosti spornega predmeta. Vrednost spornega predmeta se določi kot vsota vrednosti vseh tožbenih zahtevkov in zahtevkov iz nasprotnih tožb ter ugovorov zaradi pobotanja (slednji se ne vštevajo, če njihovo obravnavanje ne predstavlja občutnega povečanja dela). Kadar vrednost spornega predmeta presega 50.000.000 EUR določi stroške arbitraže predsedstvo za vsak primer posebej.

Spodaj najdete informativni kalkulator stroškov arbitraže.

Ob vložitvi zahteve za arbitražo mora tožeča stranka plačati vpisno takso.

KiviKalkulator

VREDNOST SPORNEGA PREDMETA:
ŠTEVILO ARBITROV: