SL  |  EN 

KiviSubmenus

besedilo prispevka

ARBITRAŽA IN PRAVO EU

Učinkovitost sporazumov o določitvi pristojnega foruma in anti-suit injunctions v Evropski uniji

Dr. Maja Menard, Peter Gorše

V mednarodni poslovni praksi je običajno, da poslovni subjekti v pogodbe vključijo klavzule o določitvi foruma, pristojnega za reševanje sporov iz temeljnega razmerja. Gre predvsem za sporazume o pristojnosti sodišča (prorogacijski sporazumi) in arbitražne sporazume. Za varovanje interesov in avtonomije pogodbenih strank, morajo slednje imeti na voljo primerno pravno sredstvo. Tipično pravno sredstvo, ki opisane cilje zagotavlja so t.i. anti-suit injunctions, s katerimi (sodni) organ eni izmed strank prepreči nadaljevanje ali začetek postopka pred nepristojnim forumom. Sodišče EU je tovrstna pravna sredstva v preteklosti presojalo strogo in onemogočilo njihovo uporabo na območju Evropske unije. To je med drugim omogočilo zlorabe postopka, ki so postale znane kot »torpediranje«. Ob upoštevanju kritik, je evropski zakonodajalec prenovil pravila Bruseljskega režima, ki urejajo litispendenco in prorogacijske sporazume, ni pa vnesel večjih sprememb na področju arbitraže. Ne glede na to pa nedavna odločitev v zadevi Gazprom kaže na morebitno spremembo paradigme glede obravnave arbitraže v okviru Bruseljskega režima.

 

slika revije

Slovenska arbitražna praksa

Spoprijemanje arbitrov s korupcijo
Letnik IV, Številka 3 (november 2015)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE