SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik III, Številka 3

Letnik IV, Številka 3 (november 2015)

Zakaj bi aktualno številko Slovenske arbitražne prakse na svoji polici moral imeti vsak arbiter in gospodarski sodnik? V najnovejši izdaji objavljamo celovito primerjalno analizo vpliva insolvenčnih postopkov na arbitražo. Arbitrom, sodnikom, odvetnikom in strankam ponuja odgovore na najzahtevnejša vprašanja, ki se jim zastavljajo v arbitražnih postopkih z mednarodnim elementom; katero pravo se uporabi za presojo učinkov insolvenčnih postopkov na arbitražo in kako konkretno vplivajo insolvenčni postopki na sam postopek, arbitražno odločbo ter arbitražni sporazum. V luči odmevne zadeve Gazprom, se poglobljeno ukvarjamo z učinkovitostjo sporazumov o določitvi pristojnega foruma in dopustnostjo anti-suit injunctions v podporo arbitražnim postopkom v EU. V središče pa tokrat postavljamo »spoprijemanje« arbitrov s korupcijo. Iz obsežne analize arbitražnih primerov ugotavljamo, da mednarodna arbitraža še ne igra pomembne vloge pri preprečevanju korupcije kot dela mednarodnega ordre public. Zavzemamo za bolj proaktiven pristop arbitrov, ki naj se s korupcijo spoprimejo tudi sua sponte. S tem je tesno povezana tudi dolžnost arbitra po varovanju zaupnosti postopka, ki ji namenjamo posebno mesto. V najnovejši številki najdete tudi odločbo iz prakse Stalne arbitraže pri GZS, Ljubljanska arbitražna pravila v nemškem jeziku ter številne aktualne informacije iz sveta arbitraže.

 

 

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik III, Številka 3

Slovenska arbitražna praksa

Spoprijemanje arbitrov s korupcijo
Letnik IV, Številka 3 (november 2015)


KAZALO IN POVZETKI:

UVODNIK
Leto inovacij v arbitraži
Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič

ARBITRAŽA IN INSOLVENČNI POSTOPKI
Bankruptcy and International Arbitration: Some Comparative Snapshots
Patricia Živković

ZAUPNOST V ARBITRAŽNEM POSTOPKU
Duties of Confidentiality of an Arbitrator from the German Perspective
Dr. Mark C. Hilgard

ARBITRAŽA IN PRAVO EU
Učinkovitost sporazumov o določitvi pristojnega foruma in anti-suit injunctions v Evropski uniji
Dr. Maja Menard, Peter Gorše

V SREDIŠČU
Spoprijemanje arbitraže s korupcijo
Dr. Andrej Friedl

TEKSTI ZA PRAKSO
Schiedsgerichtsordnung des Ljubljana Schiedsgerichtszentrums bei der Handels- und Industriekammer Slowenien (Ljubljana Schiedsgerichtsordnung)
Stalna arbitraža pri GZS

IZ PRAKSE
Arbitražna odločba – gradbeništvo
Stalna arbitraža pri GZS

AKTUALNO
Sankcije proti Rusiji rišejo nove poti na zemljevidu arbitraže
Neli Okretič

Arbitražni sporazumi in odškodninski zahtevki zaradi kršitve konkurenčnega prava Zadeva CDC v Akzo Nobel et al (C-352/13)
Neli Okretič

ICSID odločil: Slovenija mora plačati več kot 40 milijonov evrov
Andreja Kos

The LAC’s Konrad Plaustajner reappointed to the ICSID Panel of Arbitrators
The Ljubljana Arbitration Centre

Prihodnost investicijske arbitraže v okviru Evropske unije
Neli Okretič

Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement, 15. marec 2016

Stalna arbitraža pri GZS

The Ljubljana Willem C. Vis Pre-Moot, 16 March 2016
The Ljubljana Arbitration Centre

A little less litigation, a little more arbitration
The Ljubljana Arbitration Centre

SPOROČILO UREDNIŠTVA
Navodila avtorjem za oblikovanje prispevkov
Uredništvo

Guidelines for contributors
Editorial Board