SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik I, Številka 1

Letnik I, Številka 1 (november 2012)

 

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik I, Številka 1

Slovenska arbitražna praksa

Arbitraža, poslovni model reševanja sporov
Letnik I, Številka 1 (november 2012)


UVODNIK
Slovenski arbitražni praksi na pot
prof. dr. Aleš Galič, Marko Djinović

Arbitraža v Sloveniji – nov pristop
doc. dr. Konrad Plauštajner

UČINKOVITOST ARBITRAŽNIH POSTOPKOV
Presentation of Evidence in Arbitration Proceedings
dr. Christian Dorda

Začasne odredbe v arbitražnem postopku
prof. dr. Vesna Rijavec

Časovna omejitev za izdajo arbitražne odločbe
Peter Rižnik

AVTONOMIJA STRANK
Avtonomija strank pri oblikovanju arbitražnega postopka in njene meje
doc. dr. Konrad Plauštajner

Autonomy of the Parties and Autonomy of the Arbitrators: Supremacy vs. Collaboration
prof. dr. Alan Uzelac

V SREDIŠČU
Slovenska arbitražna pravila 2013 – Pogled v prihodnost
prof. dr. Rajko Knez, Marko Djinović

Terms of reference v luči novih Slovenskih arbitražnih pravil 2013
prof. dr. Aleš Galič

IZ PRAKSE
Ugotavljanje prave volje strank v patološkem arbitražnem sporazumu
Nejc Lahne

ODVETNIK V ARBITRAŽNEM POSTOPKU
Vloga odvetnika v arbitražnem postopku
Ana Stanič

Vloga odvetnika pri izvrševanju avtonomije strank v arbitražnih postopkih
Carmen Dobnik

ARBITRAŽNI SPORAZUM
Oblikovanje učinkovitega arbitražnega sporazuma
David Premelč

ARBITRAŽNA ODLOČBA
Priznanje in izvršitev arbitražnih odločb
dr. Maja Menard

AKTUALNO
Izvensodno reševanje sporov med borznoposredniškimi družbami in njihovimi strankami
Damir Cavnik

Krepitev pravne varnosti v slovensko-kosovskih poslovnih transakcijah
Stalna arbitraža pri GZS

Digesta (2012) Vzorčnega zakona UNCITRAL
Peter Rižnik