SL  |  EN 

KiviSubmenus

Poslovni cilji v reševanju sporov

ESKALACIJSKE KLAVZULE

Eskalacijska arbitražna klavzula

Mojca Fakin

Članek obravnava pojem eskalacijske arbitražne klavzule (“multi-tiered dispute resolution clause" v nadaljevanju "MTDRC klavzula”) in problematiko njene pravne ureditve in uveljavitve. MTDRC klavzule so klavzule, ki za reševanje sporov predvidijo več posamičnih postopkov, pri čemer je kot zadnja stopnja predvidena arbitraža. V primeru, ko stranki spora ne rešita na predhodni stopnji npr. pogajanj in nato mediacije, reševanje spora predata arbitraži. Ker so MTDRC klavzule sestavljene iz več samostojnih postopkov, se v teoriji in praksi pojavlja problem opredelitve njihove pravne narave, izvršljivosti klavzule, kakor tudi vprašanje pristojnosti obravnave morebitnih kršitev. V članku so predstavljeni praktični primeri že obravnavanih zadev in praktični napotki, kako MTDRC klavzulo oblikovati kot izvršljivo.

Poslovni cilji v reševanju sporov

Slovenska arbitražna praksa

Mostovi med mediacijo in arbitražo
Letnik III, Številka 2 (junij 2014)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE