SL  |  EN 

KiviSubmenus

Letnik III, Številka 1

Letnik III, Številka 2 (junij 2014)

V junijski številki 2014 želimo slovenskim in tujim uporabnikom alternativnih oblik reševanja sporov približati mediacijo. Posebno mesto v reviji ima zato prikaz pravnega okolja za mediacijo v Sloveniji. Rdeča nit številke je raziskovanje stičnih točk med mediacijo in arbitražo. Zanima nas predvsem, kako v praksi učinkovito kombinirati mediacijo in arbitražo ter na kakšen način lahko stranke z uporabo večstopenjskih (eskalacijskih) arbitražnih klavzul, določijo zaporedje postopkov (ADR metod), po katerih se bo reševal spor. Ukvarjamo se tudi z vprašanjem ali lahko ista oseba najprej nastopa v vlogi mediatorja in v primeru neuspešne mediacije še v vlogi arbitra. Prav tako revija obravnava osebni profil in kvalitete (veščine in tehnike), ki uporabniki pričakujejo od gospodarskega mediatorja. V središče je tokrat postavljeno vprašanje učinkovitosti mediacije, gledano skozi poslovno logiko uporabnika. In ne nazadnje, ob 10. obletnici sprejetja Evropskega kodeksa ravnanja za mediatorje, posebej razpravljamo tudi o etiki mediatorjev.

 

< NAZAJ NA ARHIV

Letnik III, Številka 1

Slovenska arbitražna praksa

Mostovi med mediacijo in arbitražo
Letnik III, Številka 2 (junij 2014)


KAZALO IN POVZETKI:

UVODNIK
Mostovi med mediacijo in arbitražo
Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič 

MEDIACIJA V SLOVENIJI
Friendly Legal Environment for Mediation and other ADR Mechanisms in Slovenia
prof. dr. Rajko Knez, Petra Weingerl

ESKALACIJSKE KLAVZULE
Eskalacijska arbitražna klavzula
Mojca Fakin

MEDIATOR – ARBITER
Mediator in arbiter – ista oseba?
Andrejka Kos

VLOGA MEDIATORJA
Mediacijske veščine in tehnike v gospodarskih sporih
Gordana Ristin

ODVETNIK V MEDIACIJI
Vloga odvetnika v gospodarski mediaciji
mag. Zoran Hajtnik

V SREDIŠČU
Efficiency of Mediation in Commercial Disputes with Emphasis on Estonia
Ilona Nurmela, PhD, Pirkka-Marja Põldvere

TEKSTI ZA PRAKSO
Etični vidiki mediacije - 0b 10. obletnici sprejetja Evropskega kodeksa ravnanja za mediatorje
doc. dr. Konrad Plauštajner

AKTUALNO
Pobuda za pripravo Konvencije o izvršljivosti poravnav, doseženih v postopkih mednarodne gospodarske konciliacije
Stalna arbitraža pri GZS

SPOROČILO UREDNIŠTVA
Navodila avtorjem za oblikovanje prispevkov
Uredništvo

Guidelines for contributors
Editorial Board