SL  |  EN 

KiviSubmenus

Poslovni cilji v reševanju sporov

VLOGA MEDIATORJA

Mediacijske veščine in tehnike v gospodarskih sporih

Gordana Ristin

V gospodarskih sporih je pomembno, da mediator pri izbiri tehnik ravna zelo prožno. Za mediacijo sta namreč značilni prožnost in prilagodljivost sporu ter strankam. Noben drugi izmed načinov ARS ni tako prožen. Prožnost pomeni sposobnost, da mediator prilagodi oziroma spremeni pristop, strukturo, stopnjo svoje aktivnosti (stil), tehnike dela in cilje glede na stranke in spor. Mediatorjeva naloga je, da informira stranke in jih educira tako, da dobijo širše razumevanje tako svojih možnosti in želja (interesov) kot tudi možnosti in želja druge stranke. Le tako bosta stranki lahko dosegli tisto rešitev, ki bo za obe sprejemljiva in v danih okoliščinah zanju najboljša. Poznavanje tehnik je pri tem zelo pomembno. Vendar tudi za mediatorja v gospodarskih sporih velja, da mora biti predvsem sočuten človek, ki zna uporabiti »zdravo kmečko pamet«. S prakso in stalnim izobraževanjem je možno, da mediator izboljša svoj način dela. Veliko mediatorjev pa pove, da so ob delu z ljudmi in samorefleksijo izboljšali tudi sebe.

Poslovni cilji v reševanju sporov

Slovenska arbitražna praksa

Mostovi med mediacijo in arbitražo
Letnik III, Številka 2 (junij 2014)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE