SL  |  EN 

KiviSubmenus

Vloga odvetnika v gospodarski mediaciji

ODVETNIK V MEDIACIJI

Vloga odvetnika v gospodarski mediaciji

mag. Zoran Hajtnik

V pomanjkanju specifične “konfliktološke” stroke smo odvetniki največji strokovnjaki upravljanja in razreševanja pravnih konfliktov in lahko strankam nudimo oporo tako v fazi svetovanja različnih aktivnosti v smeri eskalacije oziroma deeskalacije konfliktov, kot tudi v smeri izbire različnih postopkov razreševanja konfliktov, kamor sodi v okviru alternativnega reševanja sporov tudi (gospodarska) mediacija. Tudi v okviru postopka gospodarske mediacije lahko odvetniki kot pravni strokovnjaki nudimo strankam oporo od samega začetka pa do konca mediacije – najmanj skozi poznavanje prava in nudenje pravne pomoči, v praksi pa največkrat tudi v luči priprave pogajalskih taktik in konkretnih pogajalskih korakov. V gospodarski mediaciji lahko stranki največ svetujejo odvetniki, ki imajo bogate izkušnje na področju gospodarskih mediacij, to pa je velika večina slovenskih odvetnikov.

Vloga odvetnika v gospodarski mediaciji

Slovenska arbitražna praksa

Mostovi med mediacijo in arbitražo
Letnik III, Številka 2 (junij 2014)

 

< NAZAJ NA KAZALO VSEBINE