SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

29.08.2017
Stalna arbitraža pri GZS sporoča, da se je Nejc Lahne, namestnik generalnega sekretarja, po približno 7 letih dela na Gospodarski zbornici Slovenije odločil, da svoje bodoče poklicne interese zasleduje izven Stalne arbitraže. Svojo poklicno pot bo nadaljeval kot pravnik v gospodarstvu.

Nejc Lahne je bil najprej kot samostojni svetovalec, nato pa kot namestnik generalnega sekretarja eden ključnih tvorcev prenove arbitražne institucije, ki se je pričela leta 2012.

Bil je član delovne skupine za prenovo Arbitražnih pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska arbitražna pravila), ki so stopila v veljavo 1. januarja 2014.

Pri svojem delu znotraj sekretariata se je posvečal predvsem implementaciji novih Ljubljanskih arbitražnih pravil in vzpostavitvi novih praks za dvig učinkovitosti in transparentnosti arbitražnih postopkov. Znotraj sekretariata je bil odgovoren za upravljanje arbitražnih primerov, skrbel je za nadzor nad kvaliteto storitev in vodil različne strokovne projekte.

Gospod Lahne, ki je deloval na Stalni arbitraži med leti 2012 in 2017 je ob svojem slovesu povedal: »Na kar smo v zadnjih letih ustvarili na Stalni arbitraži sem zelo ponosen. Zgodbo, ki sem jo pomagal pisati si štejem tudi v lasten uspeh. Institucija ni pridobila le na prepoznavnosti in ugledu temveč je postala tudi visoko profesionalna. Sekretariat ima izdelane in utečene procese case management-a, notranji ustroj, ki zagotavlja visoko kvaliteto dela in odzivnosti ter zgrajen pregleden sistem delovanja. Tako bo moje delo lahko brez strahu predano sodelavcem, ki me bodo nasledili.

Vsakemu posebej se zahvaljujem za dobro sodelovanje ter izkušnje in znanje, ki ste ga z mano delili v preteklih letih. Vedno bom največji podpornik in »navijač« Stalne arbitraže in verjamem, da se moje delovanje na področju arbitraže še ni končalo.«