SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

11.06.2013

V bližnji prihodnosti bodo investicije v infrastrukturo in strateške sektorje nedvomno odigrale ključno vlogo pri (pre)potrebnem gospodarskem preboju Slovenije. Pri tem se bo slovenski javni sektor nujno moral odpreti oblikam javno-zasebnega partnerstva (JZP) tako s potencialnimi domačimi kot tudi s tujimi vlagatelji.

Investitorji so v današnjem času še posebej previdni in pripravljenost za vlaganje njihovega kapitala, časa in znanja v določeno okolje je poleg vprašanja donosnosti investicije odvisna predvsem od tega, kako varne se bodo počutili v okolju v katerega vlagajo.

S tem se je strinjal tudi Marko Djinović, Generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS, ki je na Dnevu javno zasebnega partnerstva: prakse in poslovne priložnosti projektov izgradnje, dne 11. 6. 2013 predstavil pomen arbitraže v Javno-zasebnem partnerstvu.

Za potencialnega investitorja namreč ni sprejemljivo, da bi v primeru spora odločalo sodišče države s katero je investitor v sporu, zato predstavlja investitorju arbitraža »varno okolje«. Prednosti arbitražnega reševanja sporov iz JZP pa morajo poleg zasebnih prepoznati tudi javni partnerji (država in lokalne skupnosti), ki jim mora biti v interesu hitra, učinkovita, strokovna in predvsem »tiha« rešitev spornega razmerja, pri kateri ne trpi njihov ugled ob dejstvu, da je prišlo do zapleta v tako občutljivem odnosu kot je javno zasebno partnerstvo.

Pravno varnost v JZP omogočajo tudi standardne pogodbe FIDIC, ki temeljijo na uravnoteženosti odnosa med partnerji in kot obliko reševanja potencialnih sporov predvidevajo prav arbitražo. To je izpostavil tudi mag. Vekoslav Korošec, direktor GZS-Združenje za svetovalni inženiring in uradni predstavnik v organizaciji FIDIC za Slovenijo, ki je predstavil uporabo FIDIC pogodb pri projektih javno zasebnega partnerstva in pogoje pogodb za projekte na principu Design, Build and Operate (FIDIC Zlata knjiga).

O dogodku: Na GZS je dne 11. 6. 2013 v okviru projekta PROFILI potekala konferenca DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA v soorganizaciji: GZS-ZGIGM, ZAG, OOZ Sežana in OOZ Nova Gorica.