SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

19.07.2018
Stalna arbitraža pri GZS (»Stalna arbitraža«) odpira javno posvetovanje o novem osnutku Pravil Stalne arbitraže pri GZS za administracijo postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL (»osnutek pravil«).

Osnutek pravil upošteva najnovejši razvoj v mednarodni arbitražni praksi in je usmerjen v še boljše zadovoljevanje potreb gospodarskih subjektov, institucij, oseb javnega prava in ostalih uporabnikov storitev Stalne arbitraže.

Pravila so namenjena tistim strankam, ki želijo izkoristiti prednosti s strani institucije administrirane ad hoc arbitraže in obenem ohraniti fleksibilnost ter univerzalni značaj izbranih arbitražnih pravil UNCITRAL iz leta 2010 (leta 2013 dopolnjena s četrtim odstavkom 1. člena) oz. njihove različice iz leta 1976.

Gre za »dopolnilna pravila« namenjena strankam, ki se dogovorijo, da se bo njihov spor reševal v skladu z arbitražnimi pravili UNCITRAL in da bo administrativne storitve v postopku zagotavlja Stalna arbitraža pri GZS. Administrativne storitve Stalne arbitraže v skladu z osnutkom pravil obsegajo:

  • storitve imenovanja arbitrov v vlogi organa za imenovanje po arbitražnih pravilih UNCITRAL;
  • odločanje o zahtevah za izločitev arbitrov v vlogi organa za imenovanje po arbitražnih pravilih UNCITRAL;
  • odločanje o stroških arbitraže in finančno upravljanje postopka v vlogi organa za imenovanje, ki obsega tudi hrambo predujma strank za kritje stroškov arbitraže, urejanje izplačil iz predujma, obračunavanje davkov in prispevkov, polaganje končnega obračuna in vračanje morebitnih denarnih presežkov strankam; in
  • druge administrativne storitve.

Na Stalni arbitraži cenimo vsakršno povratno informacijo uporabnikov naših storitev (strank, odvetnikov, arbitrov), kar nam omogoča stalno izboljšavo kakovosti naših storitev.

Zato na Stalni arbitraži vabimo vse zainteresirane uporabnike in strokovnjake s področja reševanja sporov, da osnutek proučite in do 1. septembra 2018 podate nanj kakršne koli pripombe oz. predloge, za katere menite, da bi pripomogli k izboljšanju produkta. Osnutek pravil je dostopen na spletni strani Stalne arbitraže (kliknite TUKAJ), vaše predloge pa lahko pošljete na e-naslov arbitraza.lj@gzs.si.

Za več informacij se lahko obrnete na nas:

Stalna arbitraža pri
Gospodarski zbornici Slovenije
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
T: +386 1 5898 180
F: +386 1 5898 400
E: arbitraza.lj@gzs.si