SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

28.02.2019

Z veseljem vas obveščamo, da so 1. januarja 2019 začela veljati nova Mediacijska pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska mediacijska pravila).

Nova Ljubljanska mediacijska pravila temeljijo na reševanju gospodarskih sporov po principu »vse na enem mestu« (one-stop-shop). Strankam omogočajo uporabo mediacije kot samostojnega postopka ali v kombinaciji s klasično oz. pospešeno arbitražo v skladu z Ljubljanskimi arbitražnimi pravili.

 

Kdaj se Ljubljanska mediacijska pravila uporabijo?

Ljubljanska mediacijska pravila se uporabijo, če se stranke pred ali po nastanku spora dogovorijo, da bodo medsebojne spore skušale sporazumno rešiti s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) pod okriljem Stalne arbitraže pri GZS, ne glede na to, ali stranke za ta postopek uporabijo izraz mediacija, konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug podoben izraz. 

Stranke imajo na voljo vzorčne klavzule, s katerimi se med seboj povežeta dva kompatibilna postopka mediacije in arbitraže:


Kako se začne mediacija?

Po Ljubljanskih mediacijskih pravilih se lahko mediacija začne na dva načina, bodisi tako, da stranke skupaj predlagajo začetek mediacije, bodisi da ena stranka drugi – preko Stalne arbitraže – predlaga začetek mediacije.

 

5 Koristi mediacije po Ljubljanskih mediacijskih pravilih:

  1. možnost kombinacije mediacije z arbitražo in pospešeno arbitražo (vse na enem mestu) 
  2. možnost prilagajanja postopka potrebam strank (fleksibilnost)
  3. možnost svobodne izbire ustreznega strokovnjaka (mediatorja) 
  4. popolnoma zaupen postopek
  5. hitrejša in cenovno ugodnejša od sodišča