SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

28.02.2019

S 1. januarjem 2019 so začela veljati nova Pravila Stalne arbitraže pri GZS za administracijo postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL.

Stalna arbitraža pri GZS ima dolgoletne izkušnje z administracijo arbitražnih postopkov, ki se vodijo po pravilih UNCITRAL iz leta 1976 in 2010. Gre zlasti za kompleksne mednarodne spore s področja gradbeništva, investicij in mednarodne trgovine, ki jih je Stalna arbitraža do sedaj administrirala na podlagi svojih starih pravil iz leta 2003.


Prednosti administrirane UNCITRAL arbitraže

Nova Pravila Stalne arbitraže pri GZS za administracijo postopkov v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL omogočajo strankam izkoristek prednosti institucionalne arbitraže, obenem pa ohranjajo fleksibilnost in univerzalni karakter arbitražnih pravil UNCITRAL. Pravila so pripravljena na način, da se primarno prilegajo aktualnim Arbitražnim pravilom UNCITRAL iz leta 2010 (dopolnjena 2013 s četrtim odst. 1. člena), so pa obenem dovolj fleksibilna, da jih je brez težav moč aplicirati tudi na Arbitražna pravila UNCITRAL iz leta 1976.

 

Administrativne storitve Stalne arbitraže

Pravila so pripravljena na način, da dopolnjujejo arbitražna pravila UNCITRAL povsod tam, kjer se ta sklicujejo na funkcijo pooblaščenca za imenovanje (angl. appointing authority). Administrativne storitve Stalne arbitraže tako obsegajo zlasti:

  • imenovanje arbitrov,
  • odločanja o zahtevah za izločitev arbitrov in
  • odločanja o stroških arbitraže ter finančno upravljanje postopka.

 

Kako se dogovoriti za uporabo pravil?

Stranke lahko uporabo pravil dogovorijo v temeljni pogodbi ali kasneje, po nastanku spora ali celo med arbitražnim postopkom. V ta namen imajo stranke na voljo vzorčno klavzulo.

Dogovor za uporabo pravil je priporočljiv zlasti v primeru t.im. ad hoc (priložnostnih) arbitraž, pri katerih se stranke niso dogovorile za pravila, po katerih naj se vodi postopek. S tem:

  • si zagotovijo večjo učinkovitost postopka,
  • se izognejo morebitnim zapletom pri imenovanju arbitrov in
  • si omogočijo preglednost in predvidljivost stroškov arbitraže (uporaba veljavne tarife, hramba predujma za kritje stroškov arbitraže, urejanje izplačil iz predujma in finančno upravljanje s postopkom, vključno z obračunavanjem davkov in prispevkov, polaganjem končnega obračuna in vračanjem morebitnih denarnih presežkov strankam).