SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

24.05.2019
Stalna arbitraža pri GZS vas vabi na Dneve javnega prava, ki bodo potekali v četrtek in petek, 12. in 13. junija 2019, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Letošnji Dnevi javnega prava bodo po mnogočem posebni: po dolgih letih bodo tudi zaradi odziva udeležencev in sicer strokovne javnosti ter množice izjemno aktualnih in perečih tem organizirali dvodnevni dogodek, 12. in 13. junija 2019. V ospredju zanimanja bodo:

  • nova zakonska ureditev koncesij,
  • pravni okvir plačilnih storitev in konkurenčnost slovenskih finančnih institucij,
  • aktualna vprašanja urejanja prostora in upravnega postopka,
  • varstvo osebnih podatkov,
  • urejanje ravnanja z odpadno embalažo in drugimi odpadki,
  • spodbujanje investicij v občinah in javno-zasebna partnerstva v praksi,
  • reforma volilne zakonodaje.

 

Izredno raznolike teme in v naša vsakdanja življenja posegajoča praktična vprašanja, ki jih bodo obravnavali s predstavniki zakonodajalca, izvršilne oblasti, ministrstev in agencij ter uradov, predstavniki stroke, lokalne samouprave in raziskovalcev, letos pa so povabili tudi veliko strokovnjakov iz gospodarstva, ki imajo v vse te dileme še poseben vpogled. Poseben poudarek so tudi zato letos namenili druženju in mreženju, za vzpostavljanje in krepitev tudi osebnih stikov med vsemi udeleženimi na celotnem širokem področju javnega prava.

 

Več informacij, program in prijave na http://dnevi-javnegaprava.si.