SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

23.02.2021

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici je omogočila brezplačen dostop do arhiva strokovnih revij Slovenske arbitražne prakse.

Slovenska arbitražna praksa je bil projekt Stalne arbitraže v letih 2012-2017. Slovenska arbitražna praksa je specializirana strokovna revija, ki je izhajala trikrat letno in je bila namenjena gospodarstvenikom, managerjem, odvetnikom, pravnikom iz gospodarstva, arbitrom ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z arbitražo.


Arhiv revij je dostopen na naslednji povezavi: http://www.sloarbitration.eu/SAP