SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

15.07.2021

Vabimo vas na virtualni dogodek "Financiranje postopkov – Kako brez stroškov in tveganj začeti pravdo ali arbitražo?", ki bo 29. 9. 2021 od 16.00 do 17.30 ure.


Financiranje stroškov pravdnega postopka s strani tretje osebe (third-party litigation funding) je v Sloveniji relativno nov, v tujini pa vse bolj priljubljen mehanizem, s katerim tretja oseba (financer) stranki zagotovi finančna sredstva za pravdni oz. arbitražni postopek.

Gre za nepovratno investicijo financerja, ki v postopek financira z ekonomskim namenom, da ob razrešitvi spora prejme dogovorjeno premijo, običajno delež od prisojenega zneska. Financer tudi v celoti prevzame tveganje neuspeha v postopku. Stranka torej za postopek ne uporabi lastnih sredstev in tako ne ogrozi likvidnosti podjetja.

Storitev financiranja pravdnih stroškov lahko bistveno olajša odločitev za uveljavljanje visokega, a utemeljenega tožbenega zahtevka. Pomembno prispeva tudi k enakopravnosti pravdnih strank (načelo enakosti orožij) in k uresničevanju pravice do sodnega varstva strank, ki si sicer pravdnega oz. arbitražnega postopka ne bi mogle privoščiti.

Na dogodku, ki bo potekal v obliki okrogle mize, vam bodo slovenski in tuji pravni in finančni strokovnjaki predstavili postopek financiranja v praksi, ki je načeloma razdeljen na tri faze:

(i)        izbor primernega zahtevka in ocena možnosti za uspeh s strani pooblaščencev stranke,

(ii)       stik s financerjem: skrbni pregled zahtevka, ocena tveganja in pričakovanega donosa ter sklenitev pogodbe o financiranju (vključno z dogovorom o premiji financerja) in

(iii)      vodenje pravdnega/arbitražnega postopka.

 

Govorci na dogodku bodo:

mag. Marko Djinović, generalni sekretar Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije

Leon Kopecký, partner, Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Jonathan Barnett, Head of Austria & CEE, Nivalion

Till Schreiber, managing director, Cartel Damage Claims Consulting (CDC)

 

Moderator:

Bojan Brežan, managing partner, Odvetniška pisarna Schönherr – podružnica v Sloveniji

 

Dogodek bo potekal v angleščini. Udeležba je brezplačna. Povezavo do virtualnega dogodka boste prejeli po elektronski pošti dan pred dogodkom.

 

Prijave sprejemamo na spodnji povezavi najkasneje do 27. 9. 2021. 

PRIJAVA NA DOGODEK

Vljudno vabljeni!