SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

11.01.2022

Z veseljem vas obveščamo, da je bil s 1. januarjem 2022 za novega predsednika Stalne arbitraže pri GZS imenovan dr. Aleš Galič, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in mednarodno priznani strokovnjak za arbitražo in ARS. Z istim dnem je nastopila funkcijo nove podpredsednice Stalne arbitraže pri GZS dr. Vesna Rijavec, redna profesorica in dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

S 1. januarjem 2022 so se predsedstvu Stalne arbitraže pri GZS pridružile še tri nove članice:

Mag. Nina Betetto, Vrhovna Sodnica, Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Dr. Maria Škof, odvetnica in partnerica v odvetniški družbi Grilc Vouk Škof 

Petja Plauštajner, odvetnica in partnerica v odvetniški družbi Plauštajner

Predsednik, podpredsednica in člani predsedstva Stalne arbitraže pri GZS so štiriletni mandat nastopili 1. januarja 2022. Skladno z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri GZS člane predsedstva imenuje upravni odbor GZS.

Člani predsedstva so priznani strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju arbitražnega reševanja sporov. Predsedstvo odloča o temeljnih vprašanjih delovanja Stalne arbitraže, v posameznih postopkih pa sprejema odločitve, za katere je pristojno v skladu z Ljubljanskimi arbitražnimi pravili ali drugimi pravili Stalne arbitraže, o katerih se stranke dogovorijo. 

Stalna arbitraža pri GZS se ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje dosedanjim članom za njihov izjemen prispevek pri delu predsedstva:

Dr. Konrad Plauštajner, dosedanji predsednik Stalne arbitraže ori GZS, odvetnik in ustanovitelj odvetniške pisarne Plauštajner

Dr. Jernej Sekolec, neodvisni arbiter in nekdanji sekretar UNCITRAL

Zasl. prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.


Pod novim vodstvom bo Stalna arbitraža pri GZS nadaljevala začrtano vizijo osrednje institucionalne arbitraže v Sloveniji in kot zaupanja vreden mednarodni arbitražni center ohranjala močno navzočnost v regijah Adriatic in CEE.