SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

28.01.2022

Generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS mag. Marko Djinović na jubilejnem simpoziju sodeluje s predavanjem Financiranje kolektivne tožbe, v okviru sekcije Kolektivna tožba – prve izkušnje, ki jo vodi predsednik Stalne arbitraže pri GZS prof. dr. Aleš Galič.

 

Stalna arbitraža pri GZS vas v sodelovanju z Inštitutom za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani vljudno vabi

 

na jubilejni spomladanski strokovni simpozij

XX. Dnevi civilnega in gospodarskega prava,

ki bo potekal v četrtek in petek, 21. in 22. aprila 2022,

v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

 

Simpozij bo posvečen 20. obletnici uveljavitve Obligacijskega zakonika in bo sestavljen iz naslednjih sekcij:

 

Nepogodbena odškodninska odgovornost
(vodja sekcije prof. dr. Damjan Možina)

 • Kako generalna je generalna klavzula? prof. dr. Damjan Možina
 • Nekompenzatorna povrnitev škode, doc. dr. Petra Weingerl
 • Odškodninska odgovornost koncernskih družb za kršitve konkurenčnega prava, izr. prof. dr. Klemen Podobnik
 • Ekološka škoda in njena potrditev, doc. dr. Karmen Lutman
 • Protipravnost v hrvaškem pravu, predavatelj bo javljen naknadno


Vpliv spremembe tržnih cen na gospodarske pogodbe

(vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart)

 • Sprememba tržnih cen kot spremenjene okoliščine, prof. dr. Mitja Kovač
 • Sprememba kalkulativnih elementov pogodbene cene pri gradbeni pogodbi, prof. dr. Miha Juhart
 • Pogodbene klavzule, ki ščitijo vrednost, Bojan Brežan

 

Okrogla miza ob 20-letnici OZ:
Okostnjaki iz omare ali zaklad na domačem vrtu?
(moderator prof. dr. Damjan Možina)

Dvajsetletnica Obligacijskega zakonika je priložnost za razpravo o kodifikaciji obligacijskega prava. Je bila pravilna odločitev o kontinuiteti jugoslovanske ureditve (ZOR), nastale v povsem drugačnih okoliščinah? V čem so odlike in v čem šibke točke OZ? Je čas za popravke? Kako na zakonik vpliva naraščajoči korpus civilnega prava EU? Kaj sodi in kaj ne sodi v posebni del OZ? O takšnih temah bodo na okrogli mizi razpravljali sodnik SEU dr. Marko Ilešič, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Damjan Možina in drugi razpravljalci.

 

Kolektivna tožba – prve izkušnje
(vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič)

 • Kolektivne odškodninske tožbe kot novost v slovenskem pravu, prof. dr. Aleš Galič
 • Implementacija Direktive o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov, izr. prof. dr. Ana Vlahek
 • Financiranje kolektivne tožbe, mag. Marko Djinović
 • Uporaba ZKolT v praksi, mag. Urša Klemenčič


Obligacijska vprašanja digitalnih tehnologij

(vodja sekcije doc. dr. Matija Damjan)

 • Skrbnost v zvezi s pregledovanjem elektronske pošte, prof. dr. Peter Grilc
 • Nova ureditev potrošnikovih pravic v primeru dobave digitalnih vsebin in storitev, Jernej Renko
 • Pogodbena razmerja v okviru decentraliziranih protokolov, Janez Sekirnik
 • Neupravičena odstranitev spletnih vsebin, doc. dr. Matija Damjan

 

Izkoristite možnost 25% popusta za ekspresne prijave do 31. januarja 2022!

 

Več informacij in prijava na https://www.ipp-pf.si/dnevi-civilnega-prava