SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

12.04.2022
Zakaj je arbitraža optimalen način reševanja sporov?

Arbitražno reševanje sporov upošteva vse bistvene zakonitosti posla, predvsem potrebo po hitrosti, učinkovitosti, prilagodljivosti in zaupnosti. Zato se sprejemanje arbitraže kot poslovni model reševanja sporov v zadnjem času med slovenskimi managerji vse bolj uveljavlja. Stalna arbitraža pri GZS s svojimi pravili zagotavlja strankam rešitev sporov v 9-ih mesecih od predaje zadeve arbitražnemu senatu, v primeru izbire pospešenega arbitražnega postopka pa v 6-ih mesecih.

Več o prednostih in postopkih arbitraže pojasnjuje mag. Marko Djinović, generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.