SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

03.10.2022

Pred kratkim nas je zapustil dr. Konrad Plauštajner, odvetnik in predsednik Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije v letih 2012 – 2022.

Dr. Konrad Plauštajner je pustil neizbrisen pečat na področju arbitraže v Sloveniji in širše. Kot predsednik je vseskozi trdno verjel v vizijo Stalne arbitraže pri GZS kot moderne in profesionalne arbitražne institucije s ciljem postati najvplivnejši in najuspešnejši mednarodni arbitražni center na področju nekdanje skupne države. Z napori, ki so bili v desetletju njegovega vodstva vloženi v nova Ljubljanska arbitražna pravila, profesionalizacijo storitev Stalne arbitraže skozi prenos najboljših institucionalnih praks iz tujine, organizacijo odmevnih mednarodnih konferenc (Konferenca slovenske arbitraže, Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement), usmerjeno strokovno publiciranje (revija Slovenska arbitražna praksa) in mednarodno promocijo institucije, je Stalna arbitraža pri GZS slovenske odvetnike, arbitre, pravnike iz gospodarstva in druge deležnike aktivno integrirala v mednarodno arbitražno skupnost, Slovenijo pa pričela uveljavljati kot atraktiven sedež arbitraž v regiji. Danes se Stalna arbitraža pri GZS ponaša s prevodi Ljubljanskih arbitražnih pravil v šest jezikov in je edina arbitražna institucija v regiji, ki uporabnikom s področja ex-Yu ponuja svoje storitve v njihovih lokalnih jezikih. Tudi po zaslugi dr. Konrada Plauštajnerja Stalna arbitraža pri GZS danes premore praktično ves instrumentarij, ki ga imajo veliki arbitražni centri. 

vir: "Foto Celjan" 2015

 

*****

Dr. Konrad Plauštajner je svojo poklicno pot začel na celjskem Komunalnem zavodu za socialno zavarovanje (1965 – 1967) in jo nadaljeval na Okrožnem sodišču v Celju (1967 – 1969). V odvetniške vode se je podal leta 1970, sprva kot odvetnik v Žalcu, leta 1973 pa je prevzel odvetniško pisarno dr. Milka Hrašovca in začel samostojno odvetniško pot. Po 36 letih delovanja v Celju, njegova odvetniška pisarna od leta 2007 posluje v Ljubljani s podružnico v Celju. Poklic odvetnika je opravljal več kot 50 let. Kot odvetnik specialist si je z vztrajnim delom v Sloveniji in širše prislužil sloves nesporne strokovne avtoritete na področju civilnega in gospodarskega prava s poudarkom na investicijskem in pogodbenem pravu, tekstih FIDIC ter pri zastopanju strank pred domačimi in tujimi arbitražami (AAA New York, ICC Pariz, Moskovski arbitražni center, dunajski VIAC, arbitraža v Pragi, Stalna arbitraža pri GZS).

 

Z enako vnemo kot je opravljal odvetniški poklic se je dr. Plauštajner tudi nenehno strokovno izobraževal in izpopolnjeval. Leta 1985 je magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani iz civilnega prava, leto zatem pridobil diplomo GZS in ljubljanske Pravne Fakultete za področje mednarodnega prava, leta 1990 pa je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral iz civilnega prava pod mentorstvom pokojnega prof. dr. Stojana Cigoja in nato prof. dr. Marka Ilešiča. V letu 1992 mu je bil po sklepu Odvetniške zbornice Slovenije priznan status specialista za civilno in gospodarsko pravo.

 

Bibliografski opus Konrada Plauštajnerja obsega preko 180 strokovnih in znanstvenih člankov, objavljenih v domači in tuji strokovni pravni periodiki. Je tudi soavtor velikega komentarja Ustave RS (redaktor prof. dr. Lovro Šturm), in komentarja Zakona o javno-zasebnem partnerstvu – GV Založba Ljubljana 2009. 

 

Kljub predanosti odvetništvu in kopici delovnih zadolžitev, je dr. Plauštajner ostal vsestransko družbeno in strokovno aktiven ter prispeval k razvoju slovenskega odvetništva in pravnega sistema. Vseskozi je zasedal vidnejše funkcije, tako v Odvetniški zbornici Slovenije (OZS) kot tudi drugih domačih in mednarodnih institucijah. V letih 1981 – 1987 je bil predsednik Območnega odvetniškega zbora Celje, nato član Upravnega odbora OZS (1990 – 2003), podpredsednik OZS (2000 – 2003), od leta 1999 dalje pa je vodja delegacije OZS pri CCBE (Svetu odvetniških zbornic EU) v Bruslju. Med vidnejšimi funkcijami velja izpostaviti še uvrstitev na listo arbitrov pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov – ICSID v Washingtonu (2003 – 2009 in za ponoven šestletni mandat v letu 2015), uvrstitev na liste arbitrov številnih tuji arbitražnih institucij, uvrstitev na nacionalno listo presojevalcev po kriterijih FIDIC pri GZS – Združenju za svetovalni inženiring (2011), od leta 2012-2022 pa je opravljal funkcijo predsednika Stalne arbitraže pri GZS.  

 

Njegovi someščani v domačem Celju so mu leta 2015 podelili častitljiv naziv »Naj Celjana« za življenjsko delo. Ko so mu stanovski kolegi – odvetniki istega leta podelili Plaketo dr. Danila Majarona, s katero člani Odvetniške zbornice Slovenije izrekajo čast in zahvalo najboljšim med njimi za njihove izredne zasluge, so ga opisali z besedami »odličen in sila plodovit ter vsestranski odvetnik s trdno etično držo«. In ne nazadnje, dr. Konrad Plauštajner je prejemnik nagrade Zveze društev pravnikov Slovenije za življenjsko delo v letu 2010.

 

Prijatelji in njegovi dolgoletni sodelavci na Stalni arbitraži pri GZS ga pomnimo kot skromnega, neposrednega in iskrenega sogovornika s prefinjenim smislom za humor in polnega mladostne energije. Kot predsednik Stalne arbitraže pri GZS je dr. Plauštajner poosebljal avtoriteto, neodvisnost, integriteto in strokovnost. Nemara najbolje pa ga opiše njegova lastna misel, ki jo izrekel na prvi Konferenci slovenske arbitraže leta 2012 glede prihodnosti institucionalne arbitraže v Sloveniji:

 

»Današnji svet poganja energija, takšna ali drugačna, zato želimo na področju arbitraže postati subjekt, ki je energijo znanja sposoben izmenjavati. Misli, ustvarjaj, premikaj!«