SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

30.01.2023

Vabljeni k ogledu intervjuja z generalnim sekretarjem Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, mag. Markom Djinovićem, v katerem spregovori o tem:

  • kaj ureja arbitražno pravo in kateri so njegovi pravni viri
  • kaj je to arbitraža in katere vrste arbitraž poznamo.
  • kaj je prednost alternativnega reševanja sporov v primerjavi s sodnim postopkom
  • o čem je mogoče odločati v arbitražnem postopku in kdaj se stranke odločijo za arbitražo
  • kdo je lahko arbiter in kakšna je njegova vloga v postopku
  • kdaj se sklene arbitražni dogovor in ali je v postopku smotrno imeti pomoč pravnega strokovnjaka
  • kakšna je razlika v primerjavi z mediacijo in ti dal nasvete, kdaj uporabiti eno in kdaj drugo


Podkast »Vešči prava« vodi doc. dr. Ana Čertanec iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Pridružite se na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradite svoje znanje z različnih pravnih področjih.