SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

31.01.2023

Javno posvetovanje o osnutku novih Ljubljanskih arbitražnih pravil


Stalna arbitraža pri GZS (»Stalna arbitraža«) letos praznuje 95-letnico svojega delovanja.

Ob tem jubileju z veseljem odpiramo javno posvetovanje o osnutku novih Arbitražnih pravil Stalne arbitraže pri GZS – Ljubljanskih arbitražnih pravil, ki bodo stopila v veljavo v letošnjem letu.


Nova Ljubljanska arbitražna pravila bodo nadomestila sedanja iz leta 2014. Osnutek novih pravil upošteva najnovejši razvoj v mednarodni arbitražni praksi in je usmerjen v še boljše zadovoljevanje potreb gospodarskih subjektov, odvetnikov, institucij, oseb javnega prava in ostalih uporabnikov storitev Stalne arbitraže.


Med glavnimi novostmi osnutka novih Ljubljanskih pravil izpostavljamo * obveznost razkritja financiranja stroškov arbitraže s strani tretjih oseb; * imenovanje administrativnega tajnika arbitražnega senata; * uvedbo obvezne konference o upravljanju postopka – case management conference; * uvedbo možnosti organizacije ustne obravnave na daljavo; * poudarjen pomen načela dobre vere kot korektiva načela uspeha pri odločanju o stroških; * podrobnejšo ureditev zaupnosti v arbitraži; * stroškovne spodbude za uporabo »mediacijskega okna« v arbitražnem postopku in uporabo večstopenjskih postopkov (med-arb) pod okriljem Stalne arbitraže, skozi delno oprostitev plačila vpisne takse in administrativnih stroškov; * fleksibilizacijo vseh rokov, ki jih določa sekretariat, tudi za odgovor na zahtevo za arbitražo in imenovanje predsednika senata; * pristojnost predsedstva za odločanje o številu arbitrov v primeru odsotnosti dogovora strank; * delitev pristojnosti med sekretariat in predsedstvo pri odločanju o potrditvi arbitrov; * ureditev povračila razumnih stroškov administrativnega tajnika senata, itn. Osnutek novih pravil predvideva tudi  nekatere druge postopkovne in funkcionalne izboljšave pravil, ki so namenjene zagotavljanju večje učinkovitosti postopkov. Višina administrativnih stroškov in plačila za arbitre (v tabelah A in B Tarife) se ne spreminja.


Na Stalni arbitraži cenimo vsakršno povratno informacijo uporabnikov naših storitev (strank, odvetnikov, arbitrov), kar nam omogoča stalno izboljšavo kakovosti naših storitev.


Zato na Stalni arbitraži vabimo vse zainteresirane uporabnike in strokovnjake s področja reševanja sporov, da osnutek proučite in do 1. marca 2023 podate nanj kakršne koli pripombe oz. predloge, za katere menite, da bi pripomogli k izboljšanju produkta. Osnutek novih Ljubljanskih arbitražnih pravil je dostopen na spletni strani Stalne arbitraže (kliknite TUKAJ), vaše predloge pa lahko pošljete na e-naslov arbitraza.lj@gzs.si.


Za več informacij se lahko obrnete na nas:

Stalna arbitraža pri

Gospodarski zbornici Slovenije

Dimičeva ulica 13

1000 Ljubljana

T: +386 1 5898 180

E: arbitraza.lj@gzs.si

W: www.sloarbitration.eu