SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

01.06.2023

Stalna arbitraža lahko v vlogi organa za imenovanje opravlja za stranke naslednje storitve:

  1. imenovanje arbitrov, mediatorjev ali drugih nevtralnih tretjih oseb;
  2. nadomestno imenovanje arbitrov, mediatorjev ali drugih nevtralnih tretjih oseb;
  3. imenovanje izvedencev;
  4. odločanje o izločitvi arbitrov;
  5. pomoč pri določanju plačil in stroškov arbitrov, mediatorjev in drugih nevtralnih tretjih oseb ter pregled takih plačil in stroškov.

Vloga Stalne arbitraže kot organa za imenovanje je lahko določena s pogodbo med strankama, sporazumom strank v sporu, s predpisom ali s strani generalnega sekretarja Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu.

Več informacij o postopku…