SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

05.07.2024
S pobudo Stalna arbitraža pri GZS in GZS izpostavljata, da je avtentična razlaga 40. člena ZGJS, ki sta ji Vrhovno in Ustavno sodišče RS odvzela zavezujoč učinek, še vedno škodljiva za ugled Slovenije kot potencialne države gostiteljice domačih in tujih investicij.

Stalna arbitraža pri GZS in Gospodarska zbornica Slovenije sta na Ministrstvo za pravosodje naslovile odprto pobudo, da v okviru svojih pristojnosti obravnava sporno avtentično razlago 40. člena ZGJS in na Vladi Republike Slovenije predlaga postopek za njeno čim prejšnjo formalno razveljavitev v Državnem zboru.

S pobudo Stalna arbitraža pri GZS in GZS izpostavljata, da je avtentična razlaga 40. člena ZGJS, ki sta ji Vrhovno in Ustavno sodišče RS odvzela zavezujoč učinek, še vedno škodljiva za ugled Slovenije kot potencialne države gostiteljice domačih in tujih investicij. Prav tako povzroča pravno negotovost in nepredvidljivost za stranke koncesijskih razmerij, kar odvrača potencialne investicije. Zato izpostavljata, da bi moral zakonodajalec, upoštevajoč jasno odločitev Ustavnega sodišča (št. U-I-462/18-45), to avtentično razlago takoj razveljaviti in zagotoviti pravno varnost in predvidljivost.

Do pobude lahko dostopate na tej povezavi.