SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

16.07.2015
Z dnem 15.7.2015 se uporablja dopolnjen standardiziran obrazec (COVL-1), ki odslej upnikom omogoča uveljavljanje obstoja arbitražnega sporazuma (v primeru dolžnikovega ugovora).

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), ki je pričel veljati 30. julija 2014, se je spremenil 41. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) tako, da se je dodal nov osmi odstavek, s katerim se popravlja neustrezno urejena situacija, ki se nanaša na problematiko konkludentne odpovedi arbitražnemu sporazumu. Zakon v nadaljevanju določa, da se navedena dopolnitev začne uporabljati z zagotovitvijo tehničnih pogojev za njeno izvajanje (83. člen ZIZ-J). Slednje v praksi pomeni ustrezno dopolnitev standardiziranega obrazca (COVL-1), ki bo odslej upnikom omogočal uveljavljanje obstoja arbitražnega sporazuma (v primeru dolžnikovega ugovora).

V skladu z navedenim je minister za pravosodje izdal Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek uporabe nekaterih določb Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki določa, da se 15.7.2015 med drugim začne uporabljati določba ZIZ o uveljavljanju arbitražnega sporazuma v postopkih izvršbe na podlagi verodostojne listine.