SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

03.08.2015

Odvetniška pisarna Gorjup je 05.06.2015 organizirala poslovni zajtrk, na katerem je Stalna arbitraža pri GZS predstavila arbitražo kot poslovni model reševanja sporov.

V današnjem poslovnem okolju, ki se nenehno spreminja in nadgrajuje, nastaja vedno večja potreba po alternativnih rešitvah sporov, ki nastanejo v okviru poslovanja in nastopanja na trgu, saj le-te navadno ponujajo večjo fleksibilnost in predvsem hitrost postopkov, kar je za nemoteno poslovanje gospodarskih subjektov izrednega pomena. Arbitraža ima številne prednosti in sicer so to predvsem: učinkovitost, zaupnost postopka, visoka strokovnost odločanja, fleksibilnost strank pri oblikovanju postopka ter nevtralnost.

Dr. Rajko Knez, podpredsednik Stalne arbitraže pri GZS, Marko Djinović, generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS in Nejc Lahne, namestnik generalnega sekretarja Stalne arbitraže pri GZS so udeležencem 5. tradicionalnega poslovnega zajtrka, ki ga je organizirala odvetniška pisarna Gorjup, predstavili prednosti arbitražnega reševanja sporov.

Vir: Odvetniška pisarna Gorjup