SL  |  EN 

Novice in dogodki

Novice in dogodki

DnnForge - NewsArticles

06.02.2014
Udeleženci so se strinjali, da Ljubljanska arbitražna pravila sledijo najnovejšim trendom v institucionalni arbitraži in da predstavljajo moderen procesni okvir za učinkovito vodenje arbitražnih postopkov.

Na predstavitvi, na kateri je sodelovalo več kot 80 udeležencev so bile posebej izpostavljene teme: ključne novosti Ljubljanskih arbitražnih pravil, vloga arbitrov v arbitražnem postopku, specialni postopki po Ljubljanskih arbitražnih pravilih (pospešeni arbitražni postopek in postopek pred arbitrom za nujne primere) in novosti pri stroških arbitražnega postopka po Ljubljanskih arbitražnih pravilih.

Udeleženci so se strinjali, da Ljubljanska arbitražna pravila sledijo najnovejšim trendom v institucionalni arbitraži in da predstavljajo moderen procesni okvir za učinkovito vodenje arbitražnih postopkov.

UTRINKI >